Radar

Miljöorganisationer kräver att  bekämpningsmedel fasas ut

EU:s nya medborgarinitiativ kräver att EU ska återställa den biologiska mångfalden och stödja  hållbart jordbruk.

Nu kräver mer än 90 miljöorganisationer att syntetiska bekämpningsmedel som finns inom EU ska fasas ut. De vill att EU ska jobba för att återställa den biologiska mångfalden och stödja småskaligt och hållbart jordbruk, skriver Supermiljöbloggen.

EU:s nya medborgarinitiativ ”Rädda bin och bönder!”uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning för att fasa ut syntetiska bekämpningsmedel senast 2035. Syftet är att återställa den biologiska mångfalden och stödja bönderna under övergången.

Flera miljöorganisationer står bakom initiativet, bland andra Friends of the Earth Europe och Pesticides Action Network (PAN) Europe. De försöker också trycka på för att EU ska stödja jordbrukare i övergången mot agroekologiskt (småskaligt) och ekologiskt jordbruk, samtidigt som de erbjuder utbildning och forskning om bekämpningsmedel.

”Så länge grundorsakerna till bipopulationers svindlande dödsnivåer inte snabbt och effektivt hanteras, är det svårt att se hur förhållandena för pollinerare och den biologiska mångfalden som helhet skulle kunna förbättras”, säger Martin Dermine från PAN Europe.

Om initiativet lyckas samla en miljon underskrifter fram till september 2020, måste kommissionen överväga att göra kampanjens krav till lag, skriver Supermiljöbloggen.

EU:s medborgarinitiativ är ett sätt för EU-medborgare att påverka EU-kommissionen och har funnits sedan 2012.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV