Radar

FN fortsätter sträva efter kärnvapenfri zon i Mellanöstern

FN-konferensen förra veckan var ytterligare ett försök att närma sig ett juridiskt bindande avtal om upprättandet av en kärnvapenfri zon i Mellanöstern.

I över 40 års tid har ett förslag om att upprätta en kärnvapenfri zon i det konfliktdrabbade Mellanöstern drivits inom FN. Förra veckan genomfördes ett nytt försök att föra frågan framåt genom ett FN-möte.

Konferensen var ytterligare ett försök att närma sig ett juridiskt bindande avtal om upprättandet av en kärnvapenfri zon i Mellanöstern. Samtidigt är frågan hur realistisk en sådan ansats är, med tanke på att både USA och Israel är implicita motståndare till förslaget.

Men Emad Kiyaei, som är ordförande för Middle East Treaty Organization och tidigare var ordförande för Amerikansk-iranska rådet, menar att planen på en kärnvapenfri zon inte alls ska betraktas som en politisk fantasi. Och han menar att förra veckans möte var ett positivt steg framåt.

– Staterna som deltog visade mer flexibilitet och konstruktiv vilja än vi sett på flera decennier, säger Emad Kiyaei till IPS.

Han betonar risken för att Mellanöstern ska drabbas av en kärnvapenkapprustning.

– Det är ett verkligt hot som förvärras av att världens kärnvapenmakter utnyttjar Mellanöstern i sina maktkamper.

Samtidigt menar Emad Kiyaei att regionens länder inser hur allvarlig situationen är och att det finns ett behov av en process som minskar spänningarna och kan utgöra grunden för välvilliga diskussioner.

Mycket står på spel

FN:s arbete mot kärnvapen har bland annat resulterat i ickespridningsavtalet NPT – samt det fullständiga provstoppsavtalet CTBT och konventionen om ett kärnvapenförbud, som ännu inte har trätt i kraft.

Rebecca Johnson vid organisationen Acronym Institute for Disarmament Diplomacy säger till IPS att oerhört mycket står på spel när det gäller kärnvapenfrågan.

– Att undanröja innehav och användning av massförstörelsevapen i Mellanöstern måste vara en prioriterad fråga för alla.

Hon säger att det är positivt att de flesta av FN:s permanenta medlemmar av säkerhetsrådet deltog vid FN-konferensen, liksom de berörda parterna i Mellanöstern. Men Rebecca Johnson menar också att det är ”oroande” att vare sig USA eller Israel valde att delta. Hon menar att det kan tolkas som att dessa länder inom en överskådlig framtid vill behålla kärnvapnen.

– Men det är en farlig inställning, i synnerhet efter att Donald Trump ensidigt valde att dra USA ut från JCPOA (kärnenergiavtalet med Iran från 2015), vilket åter har öppnat dörren för att Iran ska utveckla sitt nukleära program.

Konstruktiva samtal

Efter FN-mötet sade generalsekreterare Antonio Guterres att han välkomnade att konferensen ”framgångsrikt slutförts” och att han stöttade de deltagande länderna i deras fortsatta arbete för att skapa en kärnvapenfri zon i regionen.

För närvarande finns det fem kärnvapenfria regioner i världen – Latinamerika och Karibien, Afrika, Centralasien, Sydostasien och södra Stilla havet.

Vid sidan av de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet innehar även av Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea kärnvapen. I Mellanöstern finns det dock minst ytterligare tre länder som bedömare menar i framtiden riskerar att skaffa sig kärnvapen – Iran, Saudiarabien och Egypten.

Emad Kiyaei säger att det faktum att USA och Israel valde att inte delta i den nyligen avslutade FN-konferensen inte nödvändigtvis var negativt. Detta eftersom det gav de övriga deltagande länderna en möjlighet att föra konstruktiva samtal.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV