Radar

Skärpta löften kan rädda klimatmålet

De globala utsläppen av växthusgaser måste minska med åtminstone 2,7 procent per år, enligt en ny rapport från FN:s miljöprogram.

Världens länder har möjlighet att nå Parisavtalets klimatmål, om de skärper sina klimatlöften. Men då krävs det omfattande åtgärder. Det är budskapet i den senaste klimatrapporten från FN.

Om utsläppen av växthusgaser hade börjat minska kraftigt redan 2010 hade det räckt med jämförelsevis små åtgärder per år för att nå fram till Parisavtalets klimatmål.

Men eftersom utsläppen i stället har fortsatt att öka krävs det nu betydligt kraftigare åtgärder. Fram till 2030 måste utsläppen minskas med 7,6 procent per år, för att ha en rimlig chans att nå 1,5-gradersmålet. Eller med 2,7 procent per år om ambitionen sätts något lägre, med sikte på 2-gradersmålet.

Det framgår av Gap Emissions Report 2019, som FN:s miljöprogram UNEP nu släpper.

”Vi måste ta igen de år då vi underlät att göra något. Om vi inte gör det kommer 1,5-gradersmålet att vara utom räckhåll före 2030”, skriver UNEP:s chef Inger Andersen i ett pressmeddelande.

Underkända klimatlöften

I rapporten granskas – och underkänns – de flesta klimatlöften som lämnats av de 184 stater som har ratificerat Parisavtalet. Dels är ytterst få länder på väg att uppfylla sina löften, dels är löftena inte tillräckligt omfattande.

Om de skulle följas beräknas temperaturökningen bli drygt 3 grader år 2100, vilket enligt FN:s klimatpanel bland annat kan få svåra konsekvenser för matförsörjningen i många områden på jorden.

Inte oväntat

Men det är inte helt oväntat att åtagandena i Parisavtalet får underkänt. Tanken med de första klimatlöftena, när avtalet togs fram 2015, var i första hand att få med alla länder på tåget och åtminstone förankra ambitionen att börja minska utsläppen av växthusgaser. Därefter ska löftena uppdateras och skärpas minst vart femte år, för att till sist nå den nödvändiga nivån.

Under nästa år ska länderna presentera sina första uppdateringar av klimatlöftena.

Emissions Gap Report

En gång om året tar FN:s miljöprogram UNEP fram Emissions Gap Report. Det är i stora drag en genomgång av hur det går med ambitionen att minska utsläppen av växthusgaser på jorden.

Årets rapport är den tionde i ordningen, och konstaterar liksom de tidigare att utsläppen fortsätter att öka i stället för att minska. Det innebär att det krävs allt kraftigare och mer kostsamma åtgärder för att nå klimatmålen.

Som ett exempel skriver rapportförfattarna att om utsläppen hade börjat minska år 2010 hade det räckt med att reducera utsläppen med 0,7 procent per år fram till 2030 för att nå tvågradersmålet i Parisavtalet. Eller med 3,3 procent, om ambitionen vore att nå 1,5-gradersmålet, det vill säga att bromsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå.

Men eftersom utsläppen i stället har fortsatt att öka krävs det nu i stället minskningar med 2,7 respektive 7,6 procent.
Källa: Emissions Gap Report 2019