Zoom

FN-grupp ska stärka afghanska kvinnor

Den nya gruppen, Friends of Afghan Women, består av delegater från flera olika länder och stöttas av flera internationella organ.

Afghanistans första kvinnliga FN-ambassadör har lanserat en grupp inom världsorganisationen i syfte att stärka afghanska kvinnor och deras roll i fredsarbetet. Experter menar samtidigt att de små framsteg som gjorts i landet riskerar att gå förlorade.

– Det finns en ny berättelse om ett nytt Afghanistan. Och en del av det nya Afghanistan är Afghanistans kvinnor, sade FN-ambassadör Adela Raz i samband med att bildandet av den nya gruppen, Friends of Afghan Women, tillkännagavs nyligen.

Gruppens arbete ska enligt henne vara inriktat på att skydda de framsteg som gjorts i arbetet för att stärka kvinnors rättigheter i Afghanistan under de senaste 18 åren. Adela Raz underströk samtidigt vikten av att landets kvinnor inte längre ska behöva betraktas som offer, utan som aktörer.

Den nya gruppen har 20 representanter, bland annat från USA, Qatar, Frankrike och Storbritannien och stöttas av flera olika internationella organ.

Förtrycket och våldet mot kvinnor fortsätter att vara ett mycket omfattande problem i Afghanistan. Och enligt en rapport från Amnesty International uppger landets departement för kvinnofrågor att våldet mot kvinnor har ökat på senare år.

Mord och syraattacker

Enligt samma rapport har Afghanistans oberoende människorättskommission dokumenterat tusentals fall där kvinnor utsatts för olika former av våld, däribland mord eller attacker med syra.

Heather Barr, som är tillförordnad chef för frågor om kvinnors rättigheter vid Human Rights Watch, säger att den nuvarande situationen i Afghanistan är oroande för landets kvinnor.

– Om talibanerna skulle lyckas återta makten genom en överenskommelse så talar allt för att de skulle prioritera att dramatiskt minska kvinnors rättigheter, säger Heather Barr till IPS.

Under förra veckan genomfördes samtidigt ett fångutbyte i Afghanistan, mellan talibanerna och afghanska myndigheter, som en del i president Ashraf Ghanis arbete för att bereda väg för förnyade samtal mellan regeringen och talibanerna. Även det var ett ämne som togs upp i samband med lanseringen av den nya FN-gruppen.

FN-ambassadören Adela Raz
FN-ambassadören Adela Raz.  Foto: Violaine Martin/FN

– Fred är inte enkelt. Processen är svår och kräver tålamod, kommenterade FN-ambassadör Adela Raz.

Heather Barr har lång erfarenhet av att granska situationen i Afghanistan och har även varit bosatt i Kabul i sex års tid. Och hon är kritisk mot hur den afghanska regeringen har agerat i frågor som berör kvinnors rättigheter.

– Samtidigt finns det en risk att situationen blir mycket värre. Och denna oro har förstärkts av hur fredsdiskussionerna har utspelat sig hittills, säger Heather Barr.

”De modigaste i världen”

Adela Raz säger att den nybildade gruppen kommer att vara inriktad på de många frågor som berör kvinnors rättigheter i det konfliktdrabbade landet.

Storbritanniens FN-ambassadör Karen Pierce blir en av gruppens ledare, och hon påpekar att de afghanska kvinnorna fick rösträtt innan USA:s kvinnor.

Enligt henne kommer gruppens arbete främst vara inriktat på att se till att kvinnor får en central roll i fredsarbetet.

– Kvinnor bör stå i centrum för fredsprocessen, inte genom att de blir inbjudna, utan genom att utgöra en integrerad del av den redan från början, säger hon.

Samtidigt arbetar afghanska kvinnor på egen hand mot de orättvisor som möter dem, säger Omar Waraich, som är biträdande chef för Sydasien-avdelningen inom Amnesty International.

– Afghanska kvinnor tillhör de modigaste i världen. Och trots fyra decennier av konflikter så har de lyckats uppnå betydande framsteg. De har motarbetat restriktioner som införts av hårdföra religiösa grupper, och de har höjt sina röster mot orättvisor trots de allvarliga hot de ställs inför, säger Omar Waraich till IPS.

Fler kvinnor går till polisen

Enligt en rapport från organisationen Asia Foundation som kom förra året har kvinnors rättigheter stärkts i Afghanistan, även om utvecklingen går långsamt.

En positiv utveckling som lyfts fram är att fler kvinnor vänder sig till rättsliga myndigheter i samband med konflikter inom familjen. Enligt rapporten beror detta på arbete som utförs av gräsrotsorganisationer, men också på att landets polis har bildat en särskild stödenhet för kvinnor som utsätts för våld.

Heather Barr betonar att afghanska kvinnor under många års tid kämpat för att förmå landets regering att inkludera kvinnor i de officiella delegationer som bedriver fredsarbete – men utan några större framgångar. Hon påpekar att det är kvinnors rätt att ingå som fullvärdiga deltagare i de diskussioner som förs om landets framtid.

– Men de har redan fått vänta alldeles för länge på att den rättigheten ska respekteras.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV