Radar

EU:s bistånd prioriterar inte de mest utsatta 

EU prioriterar inte de mest utsatta människorna i de minst utvecklade länderna. Det visar en granskning av EU:s bistånd, som genomförs varje år av biståndsplattformen Concord. 

För att nå de globala målen i Agenda 2030 är det just de människorna och länderna som behöver få stöd för att förbättra sin situation, enligt biståndsorganisationen Forum Syd. 

AidWatch-rapporten riktar skarp kritik mot delar av EU:s bistånd, både vad gäller nivå och inriktning. Trots målet att EU:s bistånd ska uppgå till 0,7 procent av unionens BNI sjunker istället biståndet för andra året i rad. 2018 sjönk det till 0,47 procent av BNI.

”Med den här takten kommer det att dröja till 2061 innan EU uppnår den utlovade nivån på stödet till människor som lever i fattigdom”, skriver Forum Syd i ett pressmeddelande.

Få länder har en strategi

AidWatch-rapportens huvudrekommendation är att EU måste anta en konkret strategi för hur de globala målen i Agenda 2030 ska genomföras. Där ingår bland annat åtagandet att ingen ska lämnas utanför (Leave No One Behind).

Rapporten visar att väldigt få av EU:s medlemsstater har en genomtänkt strategi för vad det konkret innebär att se till så att ingen lämnas utanför. EU:s bistånd prioriterar inte heller de länder där många människor lämnas utanför nu och i framtiden.

– Biståndsgivare behöver förbättra sina analyser och sin uppföljning för att bidra till förändring. Det är framför allt i de länder där fattigdomen är mest utbredd och förmågan att nå de globala målen som minst som behoven är som störst, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare för Forum Syd i ett pressmeddelande. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV