Radar

Världens unga uppmanar till rättigheter för HBTQI-personer

En av punkterna på befolknings- och utvecklingskonferensen i Nairobi behandlade unga HBTQI-personers rätt till sin egen kropp.

På den 25:e internationella konferensen för befolkning och utveckling (ICDP25) i Nairobi förra veckan handlade en session om ungdomars rätt till sexuell och reproduktiv hälsa i allmänhet och unga HBTQI-personers rättigheter i synnerhet.

Regeringar världen över måste förbjuda all statligt sanktionerad diskriminering mot lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer och intersexuella (HBTQI), säger flera unga i Nairobi.

– Unga HBTQI-personer möter fortfarande diskriminering i vartenda land på den här planeten. Vi blir alltjämt förföljda och dödade över hela världen, säger Martin Karadzhov, ordförande för Global Youth Steering Committee, i sitt tal till deltagarna vid ett ungdomsevenemang på temat ”Våra kroppar, våra liv, vår värld” vid konferensen.

– Vi måste lyfta att vi som är HBTQI känner oss osynliggjorda, vi har känt oss ignorerade, vi har känt oss ovälkomna, och vi har lämnats på efterkälken i 25 år, fortsätter han.

Trots att det finns 1,8 miljarder ungdomar mellan 10 och 24 år, fortsätter de att marginaliseras när det gäller frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

”Våra kroppar är våra egna”

Martin Karadzhov berättar att intersexuella barn och ungdomar i många länder utsätts för oetiska och onödiga kirurgiska ingrepp, utan deras godkännande. Unga transkvinnor, särskilt färgade unga transkvinnor, mördas i en oroväckande takt över hela världen.

Han uppmanar alla att göra mer som en global rörelse, att uppmärksamma intersektionella frågor och att delta i kampen.

– Orättvisa för en är orättvisa för alla, säger han.

Martin Karadzhov menar att HBTQI-personer generellt nekas tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR).

– Vår existens och identitet är inte förhandlingsbara: våra kroppar är våra egna, våra mänskliga rättigheter är inte kontroversiella, och våra liv är inte mindre värda, säger han. Vi behöver aktivt vara involverade i skapandet av framtidens agenda.

Ungdomar bara som statistik

Mavis Naa Korley Aryee, programledare för ungdomsradioprogrammet Curious Minds, höll med. Hon menar att även om det finns 1,8 miljarder skäl till att ungdomar bör vara involverade i beslutsprocesser så nämns de oftast bara som statistik.

– Att vara en del av en minoritet borde inte vara en anledning till diskriminering, säger Mavis Naa Korley Aryee som förespråkar alla ungdomars rätt till SRH-tjänster och rätten att bestämma över sina kroppar.

Hon gläds dock över hur ungdomar världen över försvarar sin rätt att tas på allvar trots de problem de står inför. Mavis Naa Korley Aryee noterar att unga bidragit till utvecklingsagendan som ledde till ICPD25 och tillade att FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) också handlar om dem.

– Ju mer vi samarbetar, desto mer flyttar vi fram vår agenda, säger hon.

EU åtar sig finansiering

Efter att ungdomarna på plats föreslagit ett antal lösningar för SRHR säger Henriette Geiger, från direktoratet för folk och fred vid Europeiska kommissionen, att det är dags att agera.  EU har bland annat föreslagit att regeringar bör överväga att sänka rösträttsåldern till 16 år.

– Det skulle ha en stor inverkan på beslutsfattandet om ungdomspolitiken, säger hon och tillägger att EU finansierar viktiga initiativ för att ändra allmänhetens uppfattning om HBTQI genom att använda sig av filmer.

Även om hon uppger att EU är involverad i många SRHR-program i Afrika, lovar hon ytterligare 29 miljoner euro till SRHR-program för ungdomar och uppmanar organisationer att dra nytta av detta initiativ.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV