Radar

Studie: Betrakta buller som ”förorening”

Många av världens djurarter påverkas av buller från bland annat trafik och industrier.

Människoproducerat buller bör behandlas som ”ett stort globalt förorenande ämne”, föreslår forskare vid Queen’s University Belfast.

Enligt en artikel i Royal Society’s Biology Letters har forskarlaget kartlagt bullereffekterna bland blötdjur, däggdjur, fiskar, fåglar, leddjur, paddor och reptiler och konstaterar att industrier och trafik till havs, längs vägar och i luften påverkar många arter världen över.

”Buller måste betraktas som en allvarlig form av miljöförändringar och föroreningar eftersom det påverkar både akvatiska och markbundna arter”, skriver de och föreslår att deras analyser bör fungera som underlag för effektiva lagregleringar.

Hansjoerg Kunc, professor i biologi vid Queen’s University Belfast och en av huvudförfattarna till rapporten, är förvånad över antalet arter som så tydligt ”svarar” på buller.

– Den intressanta upptäckten är att det rör sig om allt ifrån små insekter till stora marina däggdjur som valar, säger han till nyhetsbyrån AFP.