Radar

Storsatsning för att utrota polio

Antalet poliofall har minskat med över 99 procent i världen sedan 1988 men viruset sprids fortfarande i Pakistan och Afghanistan där 102 personer har smittats i år Foto: Ashfaq Yusufzai/IPS.

Antalet poliofall har minskat med över 99 procent i världen sedan 1988, men polioviruset finns fortfarande i bland annat Pakistan och Afghanistan. Förra veckan lovade regeringar och enskilda givare att tillsammans satsa 2,6 miljarder dollar på att vaccinera 450 miljoner barn per år i ett försök att helt utrota sjukdomen.

Mötet hölls i Abu Dhabi där WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus sa att världen kraftsamlar för att ”vartenda barn ska vaccineras”.

Det har funnits tre typer av poliovirus men förra veckan tillkännagav WHO att två av dem nu har utrotats globalt. Det tredje, som kallas poliovirus 1, är dock fortfarande endemiskt i Pakistan och Afghanistan.

Sjukvårdspersonal i regionen säger att konflikten i Afghanistan har hindrat vaccineringen av barn medan vaccinationsprogrammet i Pakistan har drabbats negativt av felaktig ryktesspridning som skrämt föräldrar från att vaccinera sina barn.

Förorenat vatten sprider sjukdomen

Polio, även känt som barnförlamning, sprids med avföring framför allt genom förorenat vatten. Det finns ingen bot mot sjukdomen men smittspridningen kan stoppas genom vaccination. Europa förklarades poliofritt 2002. Sjukdomen drabbar främst barn under fem år.

Nigeria är det sista landet i Afrika där man har upptäckt enstaka fall av polio, men där har inget utbrott skett sedan 2016. WHO:s mål är att förklara Afrika fritt från polio nästa år, och att hela världen ska vara poliofri 2023.

Men den globala kampanjen för att utrota sjukdomen har flera gånger åkt på bakslag. I områden där vaccinationsgraden är låg och saniteten bristfällig har det motståndskraftiga viruset brutit ut igen.

I september tillkännagav exempelvis Filippinerna att de ska dra igång en vaccinationskampanj eftersom viruset kommit tillbaka och smittat två personer, de första två fallen på 20 år.

WHO menar att det behövs omfattande vaccinationskampanjer för att hindra att sjukdomen återigen sprids i Asien och Mellanöstern, och eventuellt vidare därifrån.