Radar

Invandrare oftare trångbodda och arbetslösa

Nästan var tredje person i gruppen utomeuropeiskt födda invandrare som varit i Sverige i mindre än tio år är trångbodd.

En av tre invandrare från länder utanför Europa, som varit i Sverige i mindre än tio år, är trångbodd. Personer i gruppen är också generellt oftare arbetslösa, har lägre inkomst och otryggare anställningar. Det visar en integrationsanalys från Statistiska centralbyrån (SCB).

Trångboddheten i gruppen är utbredd. Nästan var tredje person, 31 procent, bor i en bostad med fler än två personer per sovrum. Motsvarande siffra för personer födda i Sverige, med minst en inrikes född förälder, är 2 procent.

Invandrare med kort tid i Sverige arbetar också i lägre utsträckning. 2017 förvärvsarbetade bara 33 procent av kvinnorna och 49 procent av männen. I gruppen inrikes födda med minst en inrikes född förälder var andelen 84 procent för kvinnor och 85 procent för män.

Utomeuropeiska invandrare med kort tid i Sverige är också mer ekonomiskt utsatta. Sju av tio uppger att de inte kan få fram 12 000 kronor för att betala en oväntad utgift utan att låna eller be om hjälp.

Barn och unga i gruppen har överlag sämre betyg i skolan och det är också en avsevärt lägre andel som slutför gymnasiet. Av de som påbörjade sina gymnasiestudier 2012/13 hade cirka 40 procent slutfört gymnasiet fem år senare, vilket kan jämföras med 85 procent i gruppen inrikes födda med minst en inrikes född förälder.