Radar

Barn kan drabbas hårdare av klimatförändringarna

Barn kommer att drabbas särskilt hårt av klimatförändringarna, både under uppväxten och senare i livet. Det visar en rapport som publiceras i tidskriften The Lancet.

– Barn hör till de mest sårbara för ökad spridning av infektionssjukdomar som vi redan kan se effekter av med höjda temperaturer och extremväder. Barnen är också särskilt känsliga för luftföroreningar och brist på rent vatten, säger Maria Nilsson vid Umeå universitet till forskning.se

Rapporten utvärderar tillståndet i världen enligt 41 olika indikatorer om hälsa och miljö. 

152 av totalt 196 länder har redan drabbats av en ökning av antalet som drabbas av stora bränder, enligt rapporten. Även äldre påverkas starkt av fler och hetare värmeböljor. År 2018 drabbades rekordmånga, 220 miljoner personer över 65 år, av värmeböljor i världen.

Finns hopp om vi följer Parisavtalet

Men det finns ändå hopp för barnen, om vi lyckas vända utvecklingen. Redan när dagens spädbarn blir vuxna kan de få uppleva att det inte längre eldas med kol eller säljs några fossildrivna bilar, med både bättre luft i städerna och minskad klimatpåverkan som följd. 

Och ett barn som föds i dag kan vid sin 31:a födelsedag uppleva en värld helt utan utsläpp av koldioxid, förutsatt att länderna följer Parisavtalets klimatmål och minskar utsläppen 7,4 procent per år från och med nu fram till år 2050, skriver forskning.se 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV