Radar

Barn kan drabbas hårdare av klimatförändringarna

Barn kommer att drabbas särskilt hårt av klimatförändringarna, både under uppväxten och senare i livet. Det visar en rapport som publiceras i tidskriften The Lancet.

– Barn hör till de mest sårbara för ökad spridning av infektionssjukdomar som vi redan kan se effekter av med höjda temperaturer och extremväder. Barnen är också särskilt känsliga för luftföroreningar och brist på rent vatten, säger Maria Nilsson vid Umeå universitet till forskning.se

Rapporten utvärderar tillståndet i världen enligt 41 olika indikatorer om hälsa och miljö. 

152 av totalt 196 länder har redan drabbats av en ökning av antalet som drabbas av stora bränder, enligt rapporten. Även äldre påverkas starkt av fler och hetare värmeböljor. År 2018 drabbades rekordmånga, 220 miljoner personer över 65 år, av värmeböljor i världen.

Finns hopp om vi följer Parisavtalet

Men det finns ändå hopp för barnen, om vi lyckas vända utvecklingen. Redan när dagens spädbarn blir vuxna kan de få uppleva att det inte längre eldas med kol eller säljs några fossildrivna bilar, med både bättre luft i städerna och minskad klimatpåverkan som följd. 

Och ett barn som föds i dag kan vid sin 31:a födelsedag uppleva en värld helt utan utsläpp av koldioxid, förutsatt att länderna följer Parisavtalets klimatmål och minskar utsläppen 7,4 procent per år från och med nu fram till år 2050, skriver forskning.se 

Radar

6 av 10 jobbar hemma trots sjukdom

Kvinnor är överrepresenterade bland de som jobbar trots sjukdom, visar en ny undersökning.

Har du tid att vara sjuk? För många kontorsarbetande svenskar är svaret nej. 58 procent arbetar hemifrån när de egentligen är sjuka, enligt en ny Novusundersökning, och vanligaste orsaken är att arbetsbelastningen blir för stor när de kommer tillbaka.

– Att inte ha en genomarbetad strategi för den digitala och fysiska arbetsplatsen kan medföra en fara för människors välmående och hälsa. Utöver att man jobbar fast man är sjuk så upplever var tionde svensk att de blir mer nedstämda av att jobba hemifrån, säger Andreas Thorling, vd på serviceföretaget ISS Sverige, som beställt Novus-undersökningen.

Den vanligaste anledningen till att svenska kontorsarbetare jobbar sjuka är att arbetsbelastningen annars blir för stor när de kommer tillbaka. 4 av 10 uppger att de arbetar trots sjukdom för att inte förlora pengar, och var tionde uppger att de förväntas arbeta hemma trots sjukdom.

Kvinnor är överrepresenterade bland de som hemmaarbetar sjuka. 

1050 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18–79 deltog i undersökningen, som genomfördes i form av en webbenkät.

Att jobba sjuk, så kallad sjuknärvaro, har blivit svårare att upptäcka sedan distansarbetet slog igenom på bred front, enligt en tidigare undersökning riktad till 300 HR-chefer. 64 procent av dem oroar sig för risker som sjuknärvaron kan föra med sig, exempelvis att missa tecken på mer allvarlig ohälsa.

Mer ur undersökningen om distansarbete

• När svenskarna tillfrågades vad de främsta fördelarna med att jobba på kontor är svarade fler än åtta av tio att det är umgänget med kollegorna

• Nästan fyra av tio känner sig mindre stimulerade när de jobbar hemifrån

• Elva procent känner sig mer nedstämda

• Sex av tio kvinnor uppger att de blir mindre stressade av att jobba hemifrån. 48 procent av männen håller med.

Källa: Arbetspusslet, rapport från ISS som arbetar med service för bland annat kontor, industrilokaler och sjukhus.

Radar

EU-krav inför klimattoppmötet: Inget stöd för olja och gas

”Nu är inte tiden att pausa klimatarbetet och ge andrum till omställningen”, säger Miljöpartiets Pär Holmgren om EU parlamentets ställningstagande inför klimattoppmötet i Dubai.

Alla subventioner till fossila bränslen bör fasas ut redan till senast år 2025. Det vill en majoritet av EU-parlamentets ledamöter när de nu enats om sina krav inför klimattoppmötet COP28 som snart inleds i Dubai.

Med 462 röster mot 134 och 30 som avstod ställde sig parlamentet även bakom krav på ökad internationell klimatfinansiering och en allmän utfasning av fossila bränslen ”så snart som möjligt”.

– Det är en extremt viktig markering mot alla världens länder. […] Vi måste inse att vi befinner oss i ett klimatnödläge, säger svenske ledamoten Pär Holmgren (MP) i ett pressmeddelande.

Bland svenskarna röstade M, S, C, L och MP för resolutionen, medan SD och KD röstade emot – de sistnämnda som enda ledamöter från sin partigrupp, kristdemokratiskt konservativa EPP.