Radar

Arbetare rensar avlopp med risk för livet

En latrintömmare i Bangalore har täckt över sin skadade fot, för att undvika bakterier i såret.

Människor som jobbar med att tömma latriner och rensa avlopp utför ett mycket viktigt, men ofta underskattat arbete i världens låginkomstländer. Men det är också ett arbete som i många fall är mycket farligt, visar en ny rapport.

Den nya studien, som gjorts i samarbete mellan WHO, ILO, Världsbanken och Wateraid visar att miljontals sanitetsarbetare i fattiga länder återkommande utsätts för smittbärande ämnen, starka kemikalier och smutsiga miljöer som kan var livsfarliga.

Rapporten lyfter fram att de arbetare som tar hand om andras avföring bör betraktas som ouppmärksammade hjältar som åtminstone borde erbjudas grundläggande skyddsutrustning och anställningsrättigheter.

Studien belyser de arbetsförhållandena som råder för sanitetsarbetare i nio utvecklingsländer –däribland Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Haiti, Indien och Uganda – och beskriver en situation där de flesta tvingas slita i en svart ekonomi där de saknar grundläggande rättigheter och skydd.

Inga skyddshandskar

Det handlar om arbetare som arbetar med att tömma latriner och avföringstankar, rengör avlopp och hanterar slam vid avloppsanläggningar.

Förhållandena för sanitetsarbetaren Wendgoundi Sawadogo, 45, i Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou, lyfts fram som ett exempel. Rapporten berättar om hur han klättrar ned i latriner och öppna gropar med hjälp av smutsiga rep och utan skyddshandskar, hur han ibland stöter på sprutor i de stinkande latrinerna.

Många som arbetar med latrintömning – som Wendgoundi Sawadogo i Brukino Faso – har ingen skyddsutrustning,  inte ens handskar
Många som arbetar med latrintömning – som Wendgoundi Sawadogo i Brukino Faso – har ingen skyddsutrustning,  inte ens handskar. Foto: WaterAid/CS Sharada Prasad/Safai Karmachari Kavalu Samiti

Han berättar även om kollegor som brutit fingrar och skadat sina fötter i samband med att de lyft bort de tunga cementblock som täcker avföringstankarna. Och om medarbetare som har dött på jobbet.

– Du har inga papper som visar att detta är ditt yrke. När du dör, så dör du, säger han i rapporten.

Rapportförfattarna lyfter fram att de många sanitetsarbetare som arbetar utan skyddsutrustning över hela världen riskerar att drabbas av sjukdomar som kolera och dysenteri. Arbetarna tvingas även befinna sig i miljöer där höga nivåer av ammoniak, kolmonoxid, svaveldioxid och andra giftiga gaser riskerar att leda till att arbetarna förlorar medvetandet och avlider – eller drabbas av bestående skador.

Få länder har regler

Få av världens låginkomstländer har några regler som skyddar sanitetsarbetarna, slår rapportförfattarna fast. Och även om det saknas pålitlig statistik beräknas en sanitetsarbetare förolyckas var femte dag i Indien under sitt arbete.

Maria Neira, WHO:s chef för folkhälsa, uppmanar till en modernisering av sanitetsarbetet i världen i syfte att se till att arbetare inte längre ska behöva hantera avföringen manuellt. Hon säger samtidigt att det behövs hårdare regler som skyddar arbetarnas hälsa och säkerhet, och ser till att de får tillgång till skyddsutrustning, försäkringar och sjukvård.

– Sanitetsarbetare gör mycket viktiga insatser för folkhälsan över hela världen – men samtidigt sätter de sin egen hälsa på spel. Detta är oacceptabelt, vi måste förbättra arbetsförhållandena för dessa människor, säger Maria Neira i ett uttalande.