Radar

”Datacenter måste drivas med förnybar el”

Internetanvändning och digitalisering slukar enorma mängder el.

Digitaliseringen av samhället kan hjälpa oss att minska vår klimatpåverkan på flera sätt. Samtidigt slukar den nya tekniken enorma mängder el. För att internetanvändningen ska hjälpa oss att nå klimatmålen krävs att datacenter drivs med förnybar el, skriver Fredrik Jansson på datacenteroperatören DigiPlex i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. 

Idag är internet och digitala tjänster en självklar del av vår vardag. Många viktiga samhällsfunktioner är också beroende av tillgång till nätet.

Men den nya tekniken slukar enorma mängder el, enligt Fredrik Jansson. ”Varje gång vi loggar in på vår internetbank, strömmar en film eller gör en internetsökning så startar en energikrävande process i ett datacenter.”

Fem miljarder nedladdningar och strömningar av 2017 års megahit ”Despacito” beräknas ha förbrukat lika mycket elektricitet som länderna Tchad, Guinea-Bissau, Sierra Leone och Centralafrikanska republiken tillsammans under ett år, enligt forskningsprojektet Eureca.

Stor omedvetenhet kring hur datacenter drivs

Fredrik Jansson skriver att datacenter och digital infrastruktur idag beräknas stå för 3 procent av den globala elförbrukningen och för 2 procent av världens koldioxidutsläpp – i nivå med utsläppen från flygindustrin.

”Om utvecklingen fortsätter i samma takt kan datacenterindustrin komma att stå för runt 20 procent av elförbrukningen och 5,5 procent av koldioxidutsläppen inom en 5–10 års period”, skriver han vidare.

Om internetanvändning och digitalisering ska kunna hjälpa oss att nå klimatmålen – och inte tvärtom motverka det – menar han att det är avgörande att data lagras och hanteras på ett hållbart sätt.

Detta kräver att datacenter drivs med förnybar el och att ”aktörer arbetar systematiskt för att minska elförbrukningen och utveckla smarta lösningar, exempelvis genom att låta överskottsvärme från servrar användas i fjärrvärmenät för att värma bostäder.”

Enligt Fredrik Jansson vet få konsumenter idag om deras internetanvändning sker genom ett energislukande datacenter som drivs av brunkol med stora utsläpp av koldioxid, eller om de drivs av energieffektiva anläggningar med förnybar el i form av vatten-, vind- eller solkraft och små eller inga koldioxidutsläpp.

Klimatmärkning kan öka trycket

”Med en tydlig klimatmärkning kan konsumenterna ges möjlighet att aktivt välja de digitala tjänster som har lägst klimatpåverkan”.

En klimatmärkning, menar han vidare, skulle öka trycket på leverantörer av digitala tjänster att lagra data i energieffektiva datacenter som drivs av förnybar el, och det skulle ge leverantörer med klimatsmarta lösningar en tydlig konkurrensfördel. Ett första steg för leverantörerna är att öppet redovisa sin elförbrukning och klimatpåverkan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV