Radar

Bergs kommun säger nej till gruvbrytning

Politiker och tjänstemän på Bergs kommun menar framtidens vatten är viktigare än gruvindustrins arbetstillfällen.

Oviksbygden nära Storsjön i Jämtland är ett av de områden som intresserar gruvbolagen när efterfrågan på fossilfria lösningar växer. Men Bergs kommun menar att det är viktigare att värna vattnet.

På 600 olika orter över hela Sverige håller gruvbolag på att undersöka möjligheterna att öppna verksamhet, enligt programmet Uppdrag granskning på Svt. Flest så kallade undersökningstillstånd har utfärdats i Västerbotten, 200 stycken, följt av Norrbotten och Dalarna. 

Det kraftigt ökade intresset för batteridrivna fordon har exempelvis drivit på industrin att leta efter metaller som litium och vanadin.

Viktigt värna vattnet 

I Jämtland har intresset ökat för gruvverksamhet på senare år och i Oviken, säger om Storsjön, är exempelvis två bolag intresserade av att bryta vanadin. Men där säger Bergs kommun nu nej till planerna, trots att det skulle kunna ge arbetstillfällen till invånarna.

– Arbetstillfällen tycker jag är ett svagt argument, säger kommunalrådet Therese Kärngard (S), till Svt Jämtland.

Hon menar att det är viktigare att värna vattnet i Storsjön:

– När man en gång har landat i och förstår miljörisken, och vilken katastrof det skulle vara om vi förorenade vårt dricksvatten, då är det svårt att se de positiva effekterna.

Uran och andra tungmetaller

Therese Kärngard får medhåll av Anders Olof Öhlén som är utbildad naturgeolog och jobbar för kommunen:

– När det gäller just Oviken så vill man bryta i alunskiffer och i det finns många olika typer av metaller. Förutom att det finns vanadin och uran så finns det även olika tungmetaller. Och det vill vi ju inte ha ut i vattnet.

Han påpekar att även om bolagen har strategier för att återställa det tänkta gruvområdet efter avslutad verksamhet så finns det inga 100-procentiga garantier för att det inte i framtiden kommer att läcka ut metaller.