Radar

Trendbrott: Färre hemlösa i Malmö

Fler har någon stans att bo – om man ska utgår från de nya siffrorna i Malmös hemlöshetsräkning.

För första gången sedan Malmö började räkna på antalet hemlösa i staden så minskar hemlösheten kraftigt – med nästan 40 procent. 2019 års räkning, som ännu inte offentliggjorts, innefattar 1 355 hemlösa vuxna och 692 hemlösa barn, rapporterar Sydsvenskan.

Siffrorna är ett resultat av kommunens årliga räkning av hur många av kommunens invånare som löst sitt boende på mycket kort sikt – eller inte alls.
Under de tio år som räkningen genomförts har siffrorna stigit för varje år, och 2018 nådde antalet hemlösa upp till 3 306 hemlösa Malmöbor, varav 1 347 barn.

Varför utvecklingen plötsligt vänt finns det ännu ingen analys för. Med Socialstyrelsens sätt att räkna på hemlöshet skulle siffran dock ha varit en annan – Malmö stad använder nämligen en annan definition för hemlöshet. I den ingår inte trångbodda, inneboende, EU-migranter som saknar boende och hyr i andra hand via socialtjänsten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV