Radar

Miljöorganisationer kräver avverkningsstopp

Fler biologiskt värdefulla skogar måste skyddas, enligt 12 miljöorganisationer.

I ett öppet brev kräver 12 miljöorganisationer att Sveaskog ska sluta avverka skog med höga naturvärden. Brevet vänder sig också till näringsminister Ibrahim Baylan, miljöminister Isabella Lövin, landsbygdsminister Jennie Nilsson och till berörda myndigheter.

Föreningen Skydda Skogen är initiativtagare till brevet och David van der Spoel, talesperson i föreningen, säger i ett pressmeddelande:

– Skogar med höga naturvärden ska skyddas inte avverkas. Vi vill att regeringen sänker avkastningskraven på Sveaskog så att detta kan ske. Skogarna ska bevaras både för klimatet eftersom dessa boreala skogar lagrar mycket kol i marken, och för den biologiska mångfalden eftersom omkring 1800 skogslevande arter är rödlistade i Sverige.

I brevet nämns exempel på flera avverkningshotade skogar med höga naturvärden i Norrbotten, Västerbotten och i Dalarna. Enligt skribenterna skulle Sveaskog kunna dra tillbaka avverkningsanmälningarna från flera av dessa redan nu.

– Vi är djupt bekymrade över att statliga skogsbolaget Sveaskog avverkar och planerar att avverka skogar med höga naturvärden, skriver organisationerna.

För att Sveaskog ska bli ett hållbart skogsbolag så måste fler biologiskt värdefulla skogar skyddas, fler skogsområden restaureras och skogsbruket övergå till kalhyggesfria metoder, kräver organisationerna. För att nå dit så måste Sveaskogs avkastningskrav sänkas.

Avverkning bidrar till växhuseffekten

Organisationerna skriver också att det strider mot Parisavtalet att avverka skyddsvärd naturskog eftersom fokus i avtalet är att minska utsläppen av växthusgaser. Om boreal naturskog avverkas avges stora mängder kol från skogsmarken vilket bidrar till växthuseffekten.

Det öppna brevet är en del av kampanjen Vår Skog som är riktad mot Sveaskog och som drivs av 23 miljöorganisationer. Kampanjen kräver att Sveaskog skyddar samtliga av sina skyddsvärda skogar. I en namninsamling har över 40 000 personer redan skrivit på för detta.

De som skrivit under det öppna brevet är representanter från Greenpeace, Skydda Skogen, Klimataktion, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, Naturskyddsföreningen Dalarna, Skiftet, Lodyn, Omställningsnätverket, Naturens rättigheter i Sverige, Svensk Lichenologisk Förening, Sveriges Entomologiska förening och Naturfotograferna/N.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV