Radar

Kulturskolebidrag återinförs

Elever spelar gitarr och sjunger i Kulturskolan i Stockholm.

Det bidrag som Kulturskolan blev av med tidigare i år kommer att återinföras. Det meddelade kulturminister Amanda Lind när hon träffade representanter ifrån kulturskolor från hela landet, enligt Kulturnytt i P1.

Den moderata och kristdemokratiska statsbudgeten för 2019 tog bort bidraget till Kulturskolan. Nu återinförs det, enligt ett besked från kulturministern Amanda Lind (MP) när hon träffade kulturskolerepresentanter från hela landet i Solna.

Det handlar om ett bidrag på tidigare 100 miljoner kr per år från och med 2016 och fram till och med 2018 som den förra rödgröna regeringen anslog till Kulturskolan för att den ska nå fler barn från fler samhällsområden än i dag, enligt Kulturnytt. 

Kommunerna har kunnat söka bidraget för att sänka sina elevavgifter, göra den kommunala musik- och kulturskoleverksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i verksamheten. 

”Att prova nya metoder, arbeta med riktade insatser eller att nå nya målgrupper är exempel på vad bidraget har använts till. Många nya barn och unga har hittat till kulturskolan tack vare bidraget”, skriver Kulturrådet på sin hemsida.

I talet sa Amanda Lind att hon ska återkomma med besked om hur och när bidraget på 100 miljoner per år kommer att återinföras.

”Vi kommer att presentera i vårbudgeten hur det kommer att se ut framåt”, sa hon till Kulturnytt.

På frågan varför det är viktigt att återinföra pengarna svarade Amanda Lind:

”Alltså, vi vet att de här medlen är väldigt betydelsefulla. De ger kommuner runt om i hela landet möjlighet att prova nya sätt att nå barn och unga som kanske annars inte hade kommit i kontakt med Kulturskolan, så därför är de ett viktigt pussel i den statliga insatsen för Kulturskolan”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV