Radar

Från ogräs till användbara hushållsprodukter

Achenyo Idachaba-Obaro har tagit inititativ till Mitimeth, ett socialt företag som utbildat hundratals kvinnor i hur de kan tillverka olika produkter av vattenhyacint.

Vattenhyacinterna breder ut sig i Victoriasjön. Övergödning har lett till att de orsakat stora problem. I Lagos i Nigeria har en grupp kvinnor omvandlat problemet till en resurs. Växterna används nu för att tillverka kläder, korgar och andra produkter.

Vattenhyacinten är en näckrosliknande växt som togs till Afrika från Sydamerika för länge sedan och som spridit sig i Victoriasjön, som är Afrikas största sjö. Vattenhyacinterna gör det svårt för fiskare att ta sig fram och lägga nät och orsakar stora problem för de miljoner människor som bor i länderna kring sjön.

Ett nytt socialt företag har presenterat en lösning. Achenyo Idachaba-Obaro har tagit initiativ till Mitimeth som utbildat hundratals kvinnor i hur de kan tillverka olika produkter av vattenhyacint.

Ogräs blir inkomst

Hon är själv klädd i en blus som delvis är tillverkad av tyg gjort av vattenhyacint. Under FN:s miljömöte som nyligen hölls i Nairobi i Kenya visade Achenyo Idachaba-Obaro flera produkter tillverkade av vattenhyacint – som exklusiva klänningar, korgar som har flera användningsområden, vaser, kontorsmaterial, vägg- och bordsdekorationer.

– Alla dessa produkter är tillverkade av kvinnor som har utbildats och som nu kan få en extra inkomst från ett ogräs som betraktas som ett problem för många andra människor världen över, säger hon till IPS.

Hittills har 350 kvinnor, de flesta änkor från kustsamhällen, utbildats i hur de kan skapa färdiga produkter av vattenhyacint och sälja varorna lokalt.

En grupp på 70 kvinnor har tillverkat rep av vattenhyacint och det har genererat en inkomst på motsvarande drygt 35 000 kronor.

– Det här har blivit en viktig affärsverksamhet i Nigeria och alla vill vara involverade, säger Achenyo Idachaba-Obaro.

"Vi behöver stimulera innovation"

Under FN:s miljömöte i Nairobi visades flera hållbara innovationer och ny teknik som utvecklats för att hantera de utmaningar som människor står inför på olika håll i världen. Förutom produkter tillverkade av vattenhyacint visades bland annat hur fraktcontainrar kan användas för att skapa billiga och hållbara bostäder.

–Innovationer är det pulserande livet när det gäller den omvandling vi behöver och de uppstår inte av sig själv. Vi behöver stimulansåtgärder för att stimulera innovation, och hållbar konsumtion och produktion måste stöttas av insatser i genomförandet, sade Joyce Msuya, chef för FN:s miljöprogram Unep i samband med att miljömötet inleddes i Nairobi.

Enligt Unep kan hållbara innovationer uppgå till ett värde av en biljon.