Zoom

Ett kulturhus ska ge liv åt Visby – året runt

Linnéa Grimstedt, ordförande för Gotlands Kulturum, på gården utanför lokalerna där de ska flytta in till hösten, om allt går enligt planerna.

Visby urholkas på vardagsliv när turismen tar allt större plats och året-runt-boende flyttar ut när bostadspriserna stiger. Kulturskolans tidigare lokaler skulle först bli ett nytt hotell, men den nya föreningen Gotlands Kulturum har istället fått klartecken att flytta in med runt 20 kulturföretag.

– Delårsboendet på Gotland ökar, välbeställda fastlänningar köper upp året-runt bostäder på landsbygden som ofta står tomma under vinterhalvåret. En sådan process sker även i Visby innerstad, säger Ludvig Svedjer, tidigare kulturgeograf vid enheten för Samhällsplanering på Region Gotland.

Resultatet blir ett minskat skatteunderlag till kommunen

– Det finns en risk att ett minskat antal fastboende och verksamheter påverkar innerstaden som levande stadskärna menar Elene Negussie, världsarvssamordnare på Region Gotland.

– Vi pratar mycket om hur viktig den mångfunktionella staden är. Det är aldrig bra när funktioner och verksamheter som tillhör vardagslivet flyttar ut för att ge plats åt besöksnäringen, vare sig för boende eller besökare. Senast har Region Gotland flyttat ut från inre kärnan i Visby, det ger minskad inkomst för lunchrestauranger och efterfrågan av vardagsshopping efter jobbet sjunker, säger hon.

För ordförande Linnéa Grimstedt (Infälld
För ordförande Linnéa Grimstedt (Infälld. Foto: Moa Skimutis) är det en viktig aspekt att de kommer att ha året-runt-verksamhet, inte bara för sommarturister. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Men nu har lokala kulturarbetare och företagare tagit saken i egna händer och skapat Gotlands Kulturum. Precis innan 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att låta den kreativa huben starta upp sin verksamhet. Men redan i juni förra året fick man ett statligt miljonbidrag.

Centrum för kulturföretag

De flesta kommuner i Sverige har ett kulturhus, men inte Gotland, och det finns ett behov av att samla alla företag på ön som är kulturskapare.– Men vi vill kalla det här huset ett kulturcenter. Vi vill skapa ett centrum för kulturföretag –med samarbeten både internationellt och nationellt, säger Linnéa Grimstedt, ordförande för Kulturum. 

Det har dock varit en kamp, då huset som föreningen vill använda, som tidigare huserat Kulturskolan, var på väg att säljas och bli hotellverksamhet. Anledning till Kulturskolans flytt var att man ville komma närmare det estetiska gymnasiet samt att de nya lokalerna på Wisbygymnasiet var mer ljuddämpade.  

– Tillslut förstod ändå Region Gotland värdet att vi tog över och att pengar kommer genereras tillbaka till ön. Detta projekt kommer skapa synergieffekter och vi kommer ha kontorsplatser, ateljéer, scenkonstrum och filmstudio. Och marknader ute på gården där verksamheten visas upp.

Statligt bidrag att starta

Om allt går som det ska med byråkratiska beslut och renovering så sker inflyttningen i de vackra lokalerna i oktober. Kulturum har fått en miljon kronor av Kulturbryggan, en statlig kommitté vars uppdrag är att ge bidrag till projekt som främjar förnyelse och utveckling inom kulturområdet, för att starta upp sin verksamhet. Sedan hjälper Region Gotland till med renoveringen.

Föreningen ska bland annat ha kontorsplatser, ateljéer, scenkonstrum och filmstudio
Föreningen ska bland annat ha kontorsplatser, ateljéer, scenkonstrum och filmstudio. Arkivbild. Foto: Khin Maung Win/AP/TT

– I dagsläget har vi cirka 20 företag som är redo att flytta in. Film på Gotland och Roxy är två starka kandidater. Men vi kommer även ha allt från keramiker till arkeologer i lokalerna, säger Linnéa Grimstedt. 

Ordföranden trycker på hur viktigt det är att se konstnärer som företagare och att huset kommer ha året-runt-aktiviteter.

– Det centrala läget är av stor vikt. Det är lätt att droppa in och se vad som pågår i huset. Det kommer bli mycket kvällsaktiviteter och vi kommer bidra till besöksnäringen när turisterna kommer. Eftersom nästan alla företag i Kulturum jobbar med en publik verksamhet. 

Det finns en kontinuerlig dialog med Regionen, Riksantikvarieämbetet och även Riksteatern som har saknat ett ställe dit de kan komma för att spela sina produktioner.

"En levande innerstad"

– Jag ser det som ett väldigt bra steg att Kulturum tog över. Det visar på att det inte enbart är marknadskrafterna som styr och att regionen kan påverka livet i staden, genom att använda offentligt ägda fastigheter och bidra till en levande innerstad året runt. Det möjliggör ett fortsatt skapande i staden, en plats som är öppen och tillgänglig, säger Elene Negussie.

Hon ser hur kulturnäringen gynnas och att en kontinuitet fortsätter efter Kulturskolans flytt. 

– Kulturum bidrar till att ett stråk, som i övrigt är tyst och lugnt, blir mer levande. En satsning som motverkar att Visby blir ett show-room på sommaren, säger Elene Negussie.

"Gotland är ett magiskt varumärke
"Gotland är ett magiskt varumärke."  säger Linnéa Grimstedt.

"Magiskt varumärke"

Av Gotlands yrkesverksamma befolkning jobbar 4,5* procent med kulturell verksamhet. 

– Det vill vi ta till vara på. Många vill flytta hit och starta upp en kreativ verksamhet. Med Kulturum kan vi erbjuda plats och rum och vår satsning kommer att ge så mycket tillbaka till gotlänningarna. Just nu är det många privata aktörer som köper upp Visby innerstad. Det är jättetråkigt och därför var det viktigt att stoppa försäljningen av Kulturskolans lokaler, säger Linnéa Grimstedt. 

Målet med Kulturum menar Linnéa är att bevara gotländska företag så de inte flyttar från ön.

– Nya idéer och innovationer ska komma härifrån. Gotland är ett magiskt varumärke.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV