Radar

”Sverige kan bli världens första fossilfria välfärdsland”

Sveriges energisystem kan ställas om till helt förnybart 2040, enligt en ny rapport från Naturskyddsföreningen.

År 2040 kan Sverige ha ett helt förnybart energisystem, enligt en ny rapport från Naturskyddsföreningen. Men det kräver en politisk ansträngning som saknar motstycke i historien. 

Rapporten ”Fossilfritt, förnybart, flexibelt – Framtidens hållbara energisystem” visar vilka effektiviseringar, besparingar och teknikutveckling som krävs för att Sverige ska kunna nå målet om att minska utsläppen med minst 6 procent per år, i enlighet med svenska och internationella klimatmål. 

– Till 2040 ska energiöverenskommelsens mål om ett helt förnybart elsystem vara uppnått, därför tar vi sikte på det året i vår analys. Sverige har bättre förutsättningar än de flesta länder att ställa om till ett hundra procent förnybart och hållbart energisystem – och vi räknar med att regeringen kommer att möjliggöra den nödvändiga omställningen, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande i ett pressmeddelande. 

Många lösningar som rapporten beskriver finns redan idag, som till exempel effektiva vindkraftverk och elbilar – men andra lösningar är fortfarande på utvecklingsstadiet och inte så kända av allmänheten.

Behövs modiga beslut 

För att nå målet måste bland annat utbyggnaden av förnybar elproduktion fortsätta och svenska biobränslen produceras på ett hållbart sätt, enligt rapporten.

– De förändringar som vi föreslår kommer inte att ske automatiskt. Det behövs modiga beslut av både politiker och näringsliv. Enligt klimatlagen är regeringen nu, för första gången, skyldig att ta fram en handlingsplan för att minska utsläppen i linje med svenska och internationella klimatmål. 

– För att nå det svenska målet måste utsläppen minska med minst 6 procent per år. Det betyder en nästan lika stor minskning under nuvarande mandatperiod som under de senaste 30 åren. Detta kräver en politisk ansträngning som saknar motstycke i historien. Med vår rapport visar vi att det är möjligt. Sverige kan bli världens första fossilfria välfärdsland, säger Johanna Sandahl.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV