Radar

Världens minsta skalbaggar har kartlagts

Arten Motschulskium sinuatocolle ur skalbaggsfamiljen fjädervingar.

Världens minsta skalbaggar, de anonyma fjädervingarna, lever sina liv under multnande löv och barr i skogarnas bottenskikt. Nu har en svensk forskare kartlagt släktskapet mellan dem genom att dissekera skalbaggarnas millimeterstora larver för hand.

Skalbaggsforskaren Mikael Sörensson vid Lunds universitet har tillsammans med en spansk forskarkollega sållat bland löv och i komposter för att samla in arter av de pyttesmå fjädervingarna. Därefter har skalbaggarna förökats i glasburkar. Larverna har i ett sista steg undersökts i jakt på strukturer i deras borst och porer.

Pilligt arbete

– Tro det eller ej, men vi har dissekerat larverna för hand med vanliga verktyg. Eftersom larverna är millimeterstora och väldigt smala får man vara väldigt försiktig på händerna och använda sig av mikroskop och tunna nålar. En och annan larv har gått förlorad, men de flesta har klarat sig bra, säger Sörensson.

Kartläggningen ledde till att forskarna upptäckte en ny underfamilj, Nossidiinae, inom fjädervingarna som har förändrats väldigt lite sedan arterna uppstod för omkring 200 miljoner år sedan.

I bottenskiktet i en vanlig svensk lövskog kan det finnas hundratals exemplar fjädervingar på bara en kvadratmeter
I bottenskiktet i en vanlig svensk lövskog kan det finnas hundratals exemplar fjädervingar på bara en kvadratmeter. Foto: Leif R Jansson/TT

En annan viktig slutsats är att det ibland kan vara lättare att systematisera insekter utifrån larverna, i motsats till att utgå från hur de vuxna exemplaren ser ut.

– Ofta förlitar man sig inom den zoologiska världen på hur de vuxna djuren ser ut. Men det har visat sig att larverna fungerar minst lika bra om inte bättre för att systematisera, eftersom de har bevarat en massa ursprungliga drag som de vuxna djuren har förlorat. Då kan man också göra sig en bild av hur den tidiga evolutionen har gått inom gruppen, säger Sörensson.

Studien är publicerad i vetenskapstidskriften Invertebrate Systematics.

Fjädervingar

Fjädervingar är den familj i djurriket som består av flera av världens minsta skalbaggsarter.

Det finns omkring 800 arter inom familjen, omkring 80 av dem finns i Sverige.

Arterna är rikt representerade i naturen och är inte särskilt hotade av klimatförändringarna. I en vanlig svensk lövskog kan det finnas omkring 100 individer på en kvadratmeter.

Fjädervingarna spelar en viktig roll i skogarnas ekosystem eftersom de bidrar till att bryta ned döda växter och djur.

Källa: Lunds universitet