Radar

V lyfter amnesti i migrationsutredning

Flyktingar kliver av tåget vid Hyllie station utanför Malmö i januari 2016.

Partierna vill ha in en lång rad egna hjärtefrågor i utredningen om migrationspolitiken. Bland dem finns amnesti för ensamkommande unga.

Migrationskommittén håller under tisdagen sitt andra möte. Inför mötet har de åtta riksdagspartierna fört fram vilka frågor de anser bör tas upp, utöver vad regeringens direktiv nämner. Det handlar, erfar TT, om ett 20-tal olika frågor som går i helt olika riktningar.

Bland dem finns en amnesti för ensamkommande unga som kom hit under flyktingkrisen. Den frågan har Vänsterpartiet lyft.

Fel ord?

Miljöpartiet vill inte använda ordet ”amnesti”.

– Men någon lösning för den gruppen som har kommit som ensamkommande och som har varit länge i Sverige, det vill vi absolut se, säger Rasmus Ling, talesman i migrationsfrågor för Miljöpartiet.

Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen uppger att det är oviktigt vilket ord man använder. Hon räknar med att MP är med och tar ansvar för den ”kaotiska” situation som den så kallade gymnasielagen skapat för unga ensamkommande.

Enligt Rasmus Ling har MP gjort inspel till kommittén om lagliga vägar till Sverige för asylsökande och om personer som befinner sig i limbo, sådana som inte kan utvisas men som inte har asylskäl.

Fler kvotflyktingar

Centern har lyft att Sverige bör ta emot fler kvotflyktingar.

– Man ska inte behöva riskera sitt liv för att kunna söka asyl, säger C:s migrationspolitiske talesperson Johnny Cato Hansson.

Han vill inte sätta någon siffra för hur många fler kvotflyktingar som Sverige ska ta emot. I år tar Sverige emot 5 000.

Antalet kvotflyktingar beror, enligt Cato Hansson, på hur helheten för framtidens migrationspolitik ser ut.

Kvalificera sig

För att fler asylsökande ska välja lagliga och trygga vägar så vill Centern att sociala förmåner och längd på uppehållstillstånd ska bestämmas av hur de asylsökande tagit sig till Sverige. Ett C-förslag är att kvotflyktingar ska få permanenta uppehållstillstånd, medan tillfälliga ska vara huvudregel för andra asylsökande.

Krav på att personer som får asyl måste kvalificera sig in i välfärdsystemen har även framförts av till exempel Moderaterna.

Volymmål inte med

M har däremot inte fått med sitt förslag på ett volymmål för asylsökande bland den sammanställning över relevanta frågor som kommittén tagit fram, enligt uppgift till TT.

Det finns dock andra frågor som kommit med och som innebär en stramare migrationspolitik.

Till exempel att en person som fått avslag ska få vänta längre än i dag innan en ny ansökan kan lämnas in, transitcenter för asylsökande vid gränsen och möjlighet till direktavvisningar.

Stå som sponsor

Andra frågor som olika partier vill lyfta är arbetskraftsinvandring och ett green cardsystem, och att en person eller organisation ska kunna stå som sponsor för en person med skyddsskäl.

Kristdemokraternas representant i kommittén, Hans Eklind, tror att många frågor på listan kommer att behöva strykas. Orsaken är att kommittén arbetar under tidspress.

– Vi kommer att ha en diskussion om vad som kan hinnas med, säger Eklind.

De frågor som kommittén enligt regeringens direktiv ska ta upp är framförallt om huvudregeln ska vara permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd, om personer ska kunna få stanna av humanitära skäl och vilka krav som ska gälla för anhöriginvandring.

Slopa spårbyte

Enligt uppgift till TT innehåller det diskussionsunderlag som kommittén tagit fram även frågan om möjlighet till så kallat spårbyte ska slopas.

Det finns i dag en möjlighet för en person som fått avslag på asylansökan att söka arbetstillstånd i stället, utan att lämna landet först.

– Det finns inte så mycket luft kvar för att ta in andra frågor, särskilt inte om det rör sig om annan lag än utlänningslagen, men reglerna för spårbyte skulle kunna vara en fråga att ta upp, säger Liberalernas migrationspolitiske talesperson Fredrik Malm.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV