Radar

Svamp hjälper tomater att växa med saltvatten

En forskargrupp i Mellanöstern har upptäckt att det går bra att vattna tomater med saltvatten om man tillsätter en särskild svamp i jorden.

Det pågår forskning runtom i världen för att utveckla grödor och odlingssystem som kan producera mat även när åkerjorden blivit försaltad. Nu har forskare upptäckt att tomater som vattnas med saltvatten växer bättre när de tillsatt en särskild svamp i jorden, rapporterar Vetenskapsradion.

Forskargruppen i Mellanöstern vattnade tomaterna med saltvatten, en tredjedel så salt som havsvatten. Saltvatten påverkar de flesta växter negativt, men tomaterna i studien som växte tillsammans med svampen gav 65 procent högre skörd jämfört med de som växte i jord utan svampen.

Svampen, Piriformospora indica, utvecklas och lever i symbios med tomatplantan, som får lättare att ta upp näring och blir mindre känslig för stress.

– Det är ju positivt. Man ser att det är mer rottillväxt, biomassan ökar och även enzymer som bekämpar olika typer av stress har fått en boost uppåt, säger Henrik Aronsson som är professor i växtmolekylärbiologi vid Göteborgs universitet till Vetenskapsradion.

Eftersom utbredningen av försaltade marker i världen ökar, både genom att havsvatten svämmar över jordbruksmark och för att konstbevattning under lång tid tillfört ökande mängder salt, behövs mer storskaliga studier.

– Det finns en stor potential om man kan lyckas få fram ett koncept där man kan odla på de här saltmarkerna framöver, säger Henrik Aronsson.