Radar

Fler järvar trots färre föryngringar

De vilda järvarna blir fler.

Antalet järvar ökar i Sverige och Norge – detta trots att antalet hittade honor med ungar, så kallade föryngringar, minskat från 124 i fjol till 104 i år. Totalt räknar Naturvårdsverket med att det finns cirka 679 vuxna järvar i Sverige, 16 procent fler än i fjol.

– Populationen ligger nu över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer, säger Andreas Zetterberg, enhetschef på viltanalysenheten  i ett pressmeddelande.

– Faktorer som påverkar antalet järvar är födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet samt olika former av jakt. Detta har vi tagit hänsyn till när årets population beräknats. Det betyder att trots färre hittade föryngringar så har antalet beräknade järvindivider ökat.

Antalet järvföryngringar har varierat kraftig sedan 2002 då 57 stycken noterades. Toppåret hittills är 2012 med 125 konstaterade föryngringar.

Järven har i  huvudsak varit knuten till fjällområdet samt gränslandet mellan skog och fjäll men har nu börjat återetableras i skogslandskapet och återfinns numera i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV