Radar

Biltrafik begränsas i förorenat Delhi

Bilar i ett smoghärjat Delhi i söndags.

Myndigheterna i Indiens huvudstad Delhi har infört begränsningar i syfte att halvera biltrafiken för att mildra de svåra luftföroreningar som plågar staden.

Från och med måndagen får fordon med registreringsskyltar som slutar med en udda respektive jämn siffra vara ute på vägarna varannan dag.

Delhi sveps varje vinter in i giftig smog orsakad av utsläpp från fordonstrafiken, industrier och rök som sprids när jordbrukare i kringliggande områden förbereder för vintersådden genom att elda på fälten. Men årets föroreningar är de värsta på flera år.

Halten av PM2,5, den partikelstorlek som bedöms som mest hälsovådlig, har överstigit den gräns på 500 som anses utgöra allvarliga hälsorisker. Särskilt utsatta är personer med olika typer av sjukdomar samt äldre, men partikelhalter på den nivån bedöms även som direkt skadliga för personer med friska lungor.

Staden har även beslutat att hålla skolor stängda och har beordrat att alla byggnadsarbeten pausas. Smogen har även orsakat störningar i flygtrafiken vid Delhis internationella flygplats.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV