Radar

Fler fjällrävar i år

Fjällräven jagades tidigare hårt för pälsens skull.

Många fler fjällrävsvalpar har fötts i de svenska fjällen i år jämfört med förra året, visar en inventering. Både Sverige och Norge har jobbat aktivt för att rädda sina hotade fjällrävar, bland annat genom stödutfodring och jakt på den konkurrerande rödräven.

I år föddes cirka 72 kullar jämfört med 54 förra året i den svenska fjällkedjan, en ökning med 26 procent.

– Det är otroligt roligt att utvecklingen går i rätt riktning. Men fjällrävsstammen är fortfarande beroende av bra förvaltning för att överleva på sikt. Till exempel behövs stödutfodring och åtgärder för att minska konkurrens från rödrävar, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF i ett pressmeddelande.

Färre i Norge

I Norge, däremot, har antalet föryngringar halverats jämfört med 2018 – 26 kullar i år jämfört med 58 förra året.

Många valpar dör också under det första året, enligt Sandra Jönsson, WWF:s fjällrävsexpert i det EU-stödda projektet Felles Fjellrev.

Både Sverige och Norge har aktivt jobbat med olika metoder för att rädda sina fjällrävar. I Sverige handlar det främst om stödutfodring och jakt på den större och konkurrerande rödräven. I Norge har vilda fjällrävar dessutom fångats in och fått föröka sig i fångenskap, för att sedan släppas ut i det fria.

Rödräven konkurrerar ut fjällräven

På 1970-talet uppskattades antalet vuxna djur i den svenska fjällkedjan till cirka 90 individer. År 2015 fanns omkring 240 reproducerande vuxna fjällrävar i Sverige och Norge, enligt Naturvårdsverket. I dag har antalet ökat till totalt cirka 300-350 fjällrävar.

I Finland finns inte längre något reproducerande par.

– En anledning är att konkurrenten rödräven rör sig allt längre in i fjällen där den tar mat och boplatser. Klimatförändringarna påverkar gnagarcyklerna. Upp-och nedgångarna för gnagarna blir mer ojämna. Varmare vintrar ger inte de rätta förutsättningarna för lämlarna under snötäcket, säger Sandra Jönsson.

Fjällrävens historia

Fjällräven jagades intensivt under slutet av 1800-talet och under 1900-talets första decennier. Innan dess uppskattar forskarna att det fanns uppemot 4 000 fjällrävar i Sverige.
Fjällräven fridlystes 1928 i Sverige och 1930 i Norge, men stammen började  återhämta sig först efter stödinsatser i slutet av 1990-talet.
Källa: WWF

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV