Radar

Yrkeselever riskerar att få öva för lite

Öva, öva, öva.

Elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska få en stabil grund inför det framtida arbetslivet. Men en del elever riskerar att få alltför teoretisk utbildning i de centrala yrkesämnena.

Skolinspektionen har sett denna svaghet i en granskning av två yrkesämnen på 26 gymnasieskolor. Ämnena var ellära på el- och energiprogrammet och djur på naturbruksprogrammet.

Enligt Skolinspektionen behöver två tredjedelar av de granskade skolorna förbättra undervisningen, eftersom eleverna har få möjligheter att öva på praktiska moment efter de teoretiska genomgångarna. Naturbrukselever riskerar därmed att inte alls eller alltför lite få sköta och hantera olika djurslag och utrustningar, och el- och energielever att inte få utföra mätningar och felsökningar.

Eleverna förväntas öva i andra kurser, andra ämnen eller under praktiken, med följd att undervisande lärare inte alltid kan följa upp att eleverna verkligen fått träna i den utsträckning som behövs.

Skolinspektionen konstaterar samtidigt att kvalitetsskillnaderna mellan skolorna är stora – vissa väver samman teori och praktik på det sätt som är tänkt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV