Radar

Försäkring mot torka ska hjälpa jordbruket

Återkommande torka har förstört de flesta skördar i Sahel, ett stort område med halvöken i Afrika.

Genom ett samarbete mellan FN och Afrikanska unionen ska afrikanska ekonomier få möjlighet att försäkra sig mot torka och andra extrema väderhändelser som plågar kontinenten.

Afrikanska unionens försäkringsbolag African Risk Capacioty Limited, ARC, och FN:s organ mot ökenspridning, UNCCD, beslutade i förra veckan vid ett möte i Bonn i Tyskland att inleda ett samarbete där pengar samlas in för att hjälpa länder att hantera väderhot.

Vid mötet framkom att 45 miljoner människor i länder i Afrika inte har tillräckligt med mat för dagen. Mest drabbade är de södra och östra delarna av kontinenten, där torka slagit mot spannmålsproduktionen och bidragit till höjda matpriser.

– Vi vill lindra följderna av torka och andra naturkatastrofer genom att hjälpa medlemsstater att stärka motståndskraften mot klimatförändringarna genom innovativa åtgärder och finansiella lösningar. Avtalet kommer att skapa synergieffekter i vårt arbete för att hjälpa länder att bättre förstå de risker de står inför och bidra till ökad kunskap och stärkt kapacitet när det gäller klimatanpassning och en tryggad livsmedelsförsörjning, sa Mohamed Beavogui, ARC:s generaldirektör.

Finansiellt stöd till medlemsländer

Ibrahim Thiaw, chef för UNCCD, berättade att ett nytt finansiellt verktyg som kallas eXtreme Climate Facility, XCF, ska användas för att samla ihop pengar till extra stöd till medlemmar i Afrikanska unionen. Stödet kan användas när jordbruket drabbas av torka.

– XCF kommer att bli ett viktigt verktyg för att hjälpa afrikanska länder att hantera effekterna av torka, sa Ibrahim Thiaw, som tidigare var ställföreträdande chef för FN:s miljöprogram, UN Environment.

Länder som drabbas av torka kan ansöka om finansiell hjälp för att kunna anpassa sig till framtida torrperioder och andra klimatrelaterade katastrofer.

–  Inget land eller region, rik eller fattig, kommer att vara opåverkad av torkans nycker. UNCCD kommer att hjälpa 35 av Afrikas 57 länder att vidta de åtgärder som krävs för att förhindra katastrofer. Genom det här trappar vi upp arbetet med de förebyggande åtgärderna, som en enad front mot torka och klimatkatastrofer i regionen i framtiden, sa Ibrahim Thiaw.

Värsta torkan på flera år

I förra veckan rapporterade Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri, att tre decennier av konflikt i Somalia tillsammans med allvarlig torka och översvämningar lett till att militanta grupper fått ett större inflytande medan regeringens makt försvagats.

Samtidigt kom rapporter från Zimbabwe om att minst 55 elefanter har dött av svält i västra delen av landet sedan i september. De döda djuren hittades nära ett vattenhål vilket tyder på att de förflyttat sig en lång sträcka för att leta efter vatten. Torkan i Zimbabwe är den värsta på flera år i landet och har lett till stor brist på både vatten och mat.

Och nyligen rapporterade organisationen Concern Worldwide att hungernivåerna i konfliktdrabbade Centralafrikanska republiken var ”oerhört oroande”, medan nivåerna i Tchad, Madagaskar och Zambia är ”oroande”. 
Organisationen arbetar bland annat med Globalt hungerindex som är ett statistiskt verktyg för att bedöma svältsituationen i världens länder.

Enligt FN:s organ mot ökenspridning, UNCCD, är torka ett växande problem i världen. År 2025 beräknas 1,8 miljarder människor lida allvarlig brist på vatten, medan två tredjedelar av världsbefolkningen riskerar att leva i förhållanden som kännetecknas av ”vattenstress”.  År 2045 beräknas 135 miljoner människor ha drivits på flykt på grund av torka.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV