Radar

Vrakinsats avslutad – men olja finns kvar

40 000 liter olja har tagits upp från vraket av förlista Finnbirch utanför Öland. Mångmiljonsatsningen är avslutad och risken för fortsatt läckage anses borta – men det finns olja kvar i vraket.

Ett dussintal dykare har jobbat med saneringen, som komplicerats av att det 13 år gamla vraket ligger på mer än 80 meters djup långt ute till havs. Den olja som nu finns kvar är så kallad bunkerolja, tjockolja som är så trögflytande att läckagerisken anses liten.

–Det är fortfarande ett miljöproblem. Den är giftig och ska inte vara där, men vi ser inte att det är någon stor, akut läckagerisk just nu, säger Frida Åberg, vrakexpert på Havs- och vattenmyndigheten (Hav).

Kvar på listan

Finnbirch, som förliste 2006, kan på grund av bunkeroljan som finns kvar inte plockas bort från myndighetens lista över ett 30-tal vrak längs den svenska kusten som bedöms vara så miljöfarliga att de måste saneras. Exakt hur mycket olja som finns kvar är oklart.

Fartyget Finnbirch fotograferat från räddningshelikopter innan det sjönk 2006
Fartyget Finnbirch fotograferat från räddningshelikopter innan det sjönk 2006.  Foto: Räddningshelikopter 997/TT

– Vi får ta ställning till vad vi ska göra med den bunkerolja som finns där, men det är ett annat uppdrag. Det krävs en annan teknik för att få upp sådan olja, säger Frida Åberg.

Två besättningsmän omkom och en tredje blev allvarligt skadad då det svenska lastfartyget Finnbirch förliste i hårt väder cirka 22 kilometer utanför Öland. Försök gjordes att ta upp olja från vraket 2006–2007, men man kom inte åt alla tankar.

Började läcka

I december förra året upptäcktes oljestrimmor på havsytan ovanför vraket – Finnbirch hade börjat läcka. Eftersom en vraksanering med dykare riskerade att dröja valde Kustbevakningen att försöka få kontroll över läckaget.

– Vi tänkte att det här måste vi förhindra. Vi står inför vintern, vi har ett vrak som ligger och läcker. Om oljan kommer i fåglarnas fjädrar tvättar den bort fettet som skyddar dem från vatten, så de fryser ihjäl, berättar Peter Ryman, Kustbevakningens stationsbefäl i Oskarshamn.

Lösningen blev att placera en ombyggd, upp- och nedvänd container ovanpå det läckande vraket. Containern har sedan successivt tömts på olja. Totalt förhindrades utsläpp av 10 000 liter olja med den metoden.

Ett 30-tal akut miljöfarliga vrak

Runt Sveriges kuster finns ungefär 17 000 fartygsvrak. Av dem har 300 klassats som miljöfarliga och ett 30-tal som akut miljöfarliga.

Vid bedömningen tar man hänsyn till hur stor risken är för att vraket ska börja läcka och hur stor skadan blir om det börjar läcka. Det avgörs av hur mycket olja eller andra farliga ämnen som finns i vraket, om det ligger nära känsliga områden och om det ligger på en utsatt plats, exempelvis där det pågår bottentrålning.

Sedan 2017 satsas 25 miljoner kronor om året under en tioårsperiod för att minska miljöriskerna från vrak längs kusten.
Operationen vid Finnbirch har kostat 11,5 miljoner kronor.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV