Radar

Skatt på sopförbränning ska öka återvinning

I Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås skapas energi och värme genom att elda hushållssopor.

Regeringen vill införa en skatt på avfallsförbränning. Målet är att öka andelen material som återanvänds. Kritiker varnar för att kostnader vältras över på hushållen.

Regeringen vill införa en skatt på avfallsförbränning, för att öka andelen material som återanvänds i stället för att eldas upp. Skatten ska betalas av den anläggning som eldar avfallet. I propositionen som nu läggs fram föreslås att skatten ska vara 75 kronor per ton från och med den 1 april 2020, för att sedan höjas till 100 kronor 2021 och 125 kronor 2022.

– Vi märker en stark vilja hos svenska folket att återvinna en större del av soporna. Men då är det en hämmande effekt att det är så billigt och helt skattebefriat att elda upp avfallet. Det här är ett sätt att jämna ut de ekonomiska villkoren, så att det blir mer lönsamt att satsa på återvinning i stället, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

TT: Hur vet ni att den här kostnaden inte bara vältras över på hushållen, som
får högre sophämtningsavgifter och dyrare fjärrvärme?

– Eftersom vi lägger skatten på en relativt låg nivå från början och sedan trappar upp successivt, så är bedömningen att man inte kommer att ta ut avgifter från den som lämnar soporna. Och i fjärrvärmesektorn finns det andra alternativ, så det kan bli så att man använder mer biobränsle. Syftet är göra det mindre lönsamt att elda avfall och att det kan påverka investeringsbeslut på längre sikt, säger Per Bolund.

Importerar avfall

Sedan en tid tillbaka importerar Sverige allt mer avfall från andra länder som eldas upp, vilket bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. Det är en trend som Per Bolund räknar med ska vändas genom den nya skatten.

– Vi tycker att det är rimligt att varje land i EU tar hand om sitt eget avfall på ett hållbart sätt. Det kan inte vara en lösning för framtiden att Sverige är en avfallsstation som tar emot andra länders sopor, säger Per Bolund.

Farligt avfall och animaliska biprodukter som kan vara potentiellt smittsamma är undantagna från skatten, enligt förslaget.