Radar

Naturkatastrofer påverkar oftast pollinatörer negativt

Översvämningar, torka och extrem värme påverkar oftast pollintörer negativt , medan till exempel bin kan gynnas av bränder och orkaner.

En ny studie visar att pollinatörer och pollinering inte bara påverkas av bekämpningsmedel och brist på lämpliga livsmiljöer, utan även av extremväder och naturkatastrofer. Generellt tycks sådana störningar i naturen vara negativa för pollinatörer, men det finns undantag.

Nyligen publicerades den första vetenskapliga sammanställningen av de hot som extremväder och naturkatastrofer kan utgöra för pollinatörer och pollinering.

Bakom studien ligger Charlie Nicolson från University of Vermont/UC Davis och Paul Egan från SLU, som har granskat 117 vetenskapliga studier i ämnet och redovisar sina slutsatser i tidskriften Global Change Biology.

Ett tydligt mönster som forskarna såg var att översvämningar, torka och extrem värme i huvudsak har negativ inverkan på pollinatörer och pollinering.

När det gäller orkaner, och särskilt bränder, var resultaten mer blandade: en analys visade att framförallt bin kunde gynnas, vilket gällde både individ-och artrikedom.

Småbrukare och utvecklingsländer drabbas hårdast

Forskarna oroas över att många väderrelaterade hot, såsom översvämningar och stormar, förväntas bli vanligare och mer kraftfulla i takt med klimatförändringarna.

– Vi ser att den här typen av pollineringsforskning är starkt fokuserad på ekonomiskt utvecklade regioner. Samtidigt är det småbrukare och utvecklingsländer som kommer att drabbas hårdast, inte minst för att de ofta är mer beroende av grödor som kräver pollinatörer, säger Paul Egan i ett pressmeddelande.

Nicolson och Egan efterlyser mer forskning om hur pollinatörer påverkas av naturliga störningar och menar att fler ”chockhändelser” bör införlivas i klimatforskningen.

Det behövs också studier som på ett bättre sätt beskriver hur pollinatörers, grödors och människors exponering för extrema naturfenomen är sammanlänkade, anser de.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV