Radar

Kvicksilver hot mot Amazonas delfiner

Kvicksilver som sprids i vattnet vid guldvaskning är ett hot mot delfiner och fiskar i Amazonfloden, visar en ny studie.

Floddelfinerna i Amazonfloden hotas av kvicksilverförgiftning, till stor del beroende på illegal guldvaskning, enligt en ny studie.

Av 46 undersökta delfiner var samtliga förorenade av kvicksilver. I hälften av djuren var nivåerna höga, enligt studien som genomförts av Världsnaturfonden i samarbete med flera andra organisationer.

Olaglig guldvaskning, där kvicksilver används för att separera den värdefulla metallen från andra mineraler, pekas ut som huvudorsak. Men det finns fler bidragande faktorer, enligt Marcelo Oliveira vid Världsnaturfonden i Brasilien.

– Kvicksilver förekommer naturligt i Amazonas, men sprids i vattnet på grund av skogsavverkning och bränder och hamnar i delfiners och fiskars mat, säger han.

Höga halter av kvicksilver är också ett hot mot nästan 20 miljoner människor som lever i Amazonas och äter förorenad fisk.

– Kvicksilver kan finnas kvar i matkedjan i upp till 100 år. Det är ett stort problem, säger Marcelo Oliveira.