Radar

Framtidens 50 bästa livsmedel för planeten och hälsan

Fonio är ett näringsrikt och glutenfritt spannmål som funnits i över 5 000 år och som fungerar bra som alternativ till ris eller couscous.

I rapporten Future 50 Foods presenterar WWF och företaget Knorr en lista på över 50 olika livsmedel som är bra både för hälsan, klimatet och den biologiska mångfalden.

Listan innehåller växtbaserade livsmedel från hela världen som WWF menar kan öka näringsvärdet i våra måltider och samtidigt minska den negativa miljöpåverkan från jordbruket.

För ett år sedan publicerades WWF:s Living Planet Report, som belyser de förödande effekterna av det globala livsmedelssystemet. Rapporten visar att vi kan vara på väg i den sjätte massutrotningen, och att de främsta orsakerna är förlust av livsmiljöer och överexploatering, där inte minst jordbruk och livsmedelsproduktion utgör en starkt pådrivande kraft.

Behövs större mångfald i kosten

Enligt WWF behövs en större mångfald i vår kost, eftersom bristen på variation i jordbruket både är dåligt för klimatet och ett hot mot livsmedelssäkerheten.

I dag kommer 75 procent av världens mat från bara tolv sorters växter och fem djurarter. Ris, majs och vete utgör nära 60 procent av energin vi får från växtriket.

Tre viktiga förändringar

Tanken med Future 50 Foods är enligt Vegomagasinet att inspirera till tre viktiga förändringar för planeten och vår hälsa. För det första, att äta en större variation av växtbaserade råvaror för att få i oss tillräckligt med vitaminer, mineraler och antioxidanter.

För det andra, att vi ska utforska hållbara växtbaserade källor till protein som kan ersätta kött, fågel och fisk för att minska negativ inverkan på klimatet.

För det tredje, att lyfta fram mer näringsrika kolhydratkällor som samtidigt bidrar till ökad biodiversitet inom jordbruket.

Landets Fria Tidning presenterar här hela listan på de 50 råvarorna.

Alger
1. Purpurtång
2. Brunalg

Bönor och baljväxter

3. Adzukibönor
4. Svarta bönor (black turtle beans)
5. Bondbönor
6. Bambarabönor
7. Ögonbönor
8. Linser
9. Maramabönor
10. Mungbönor
11. Sojabönor

Kaktusar

12. Nopal

Spannmål och sädeskorn

13. Amaranth
14. Bovete
15. Fingerhirs
16. Fonio
17. Kamutvete
18. Quinoa
19. Dinkel
20. Teff
21. Vildris

Frukt och grönsaker

22. Pumpablommor
23. Okra
24. Orangea tomater

Bladgrönsaker

25. Rödbetsblast
26. Broccolirybs
27. Kål
28. Moringa
29. Pakchoi
30. Pumpablad
31. Rödkål
32. Spenat
33. Vattenkrasse

Svampar

34. Enokisvamp
35. Maitakesvamp
36. Tallblodriska

Nötter och frön

37. Linfrön
38. Hampafrön
39. Sesamfrön
40. Valnötter

Rotfrukter

41. Svartrot
42. Persiljerot
43. Rättika

Groddar

44. Alfalfagroddar
45. Groddade kidneybönor
46. Groddade kikärtor

Rötter

47. Lotusrot
48. Storjams
49. Jamsbönrot
50. Röd indonesisk sötpotatis

Glöd · Debatt

”Jordens folkmängd är en viktig faktor – av flera”

Snabb befolkningsökning leder inte bara till miljöproblem utan är också en underliggande orsak till svält, krig och hög utvandring. Solidariteten med de människor som drabbas i dessa delar av världen är ännu en orsak till att ta befolkningsproblematiken på allvar, skriver Anders Sirén.

DEBATT. ”Jordens folkmängd är inte det största problemet” slår Valdemar Möller fast i en ledartext (3/10) och går vidare till att oja sig över de elaka ”ekofascisterna” som skyller miljökriserna på ”folk i fattiga länder som föder för många barn”. Möller säger sig ha sett hur ”allt fler personer som ser sig som omställare och miljövänner dras in i den konspiratoriska och ekofascistiska miljön”. Till skillnad från Möller har jag under mina 45 år som miljöaktivist och 25 år som miljöforskare aldrig kommit i kontakt med en enda ”ekofascist” så jag ska här i stället främst fokusera på själva sakfrågan.

I klimatsammanhang brukar man tala om den så kallade Kaya-identiteten, som slår fast det matematiska förhållandet att ett samhälles koldioxidutsläpp är produkten av fyra faktorer multiplicerade med varandra: Antalet människor, BNP per capita, energiförbrukningen per BNP-enhet, samt koldioxidutsläppen per enhet energiförbrukning. (Kaya-identiteten är i princip giltig också för andra miljöproblem än just koldioxidutsläppen.) Att tjafsa om huruvida någon av dessa faktorer är viktigare än någon annan är ungefär lika intelligent som att diskutera huruvida en lådas volym bestäms i första hand av dess längd, bredd eller höjd – naturligtvis är de alla lika viktiga!

Möller nämner att om alla i världen skulle konsumera så som man gör i Sverige skulle vi behöva 4,2 jordklot. Därav drar han den helt korrekta (om man litar på beräkningen) slutsatsen att konsumtionsnivån i Sverige är alltför hög och måste minska. Vad han glömmer att nämna är att detta också betyder att om befolkningen skulle vara 4,2 gånger mindre än vad den är idag – alltså 1,9 miljarder i stället för 8,1 – skulle Jordens resurser räcka till även om alla i världen hade en levnadsstandard som i Sverige! 1,9 miljarder motsvarar ungefär befolkningen för hundra år sedan. Skulle dåtidens makthavare ha agerat kraftfullt för att stabilisera världsbefolkningen skulle vi alltså idag inte behövt ha särskilt mycket miljökris. Det är nu hög tid att agera, även om det är hundra år försenat är det bättre att agera nu än att vänta ytterligare hundra år till!

Trots att Möller inleder sin text med att ifrågasätta i vilken mån överbefolkning alls är ett problem nämner han längre fram att viktiga åtgärder för att minska barnafödandet är att ”öka jämställdheten, tillgången till preventivmedel, möjligheten till utbildning och levnadsstandarden i fattiga länder”, vilket är helt korrekt. Därtill bör man avskaffa de ekonomiska incitament som i många länder (Sverige inkluderat) belönar barnafödande och hellre införa ekonomiska incitament som belönar dem som avstår från att skaffa många barn. Apropå ”ekofascism” är det värt att notera är att det nuförtiden är just högerextrema/auktoritära/fascistiska regimer som de i Ungern, Ryssland, Iran, med flera som aktivt försöker öka barnafödandet bland annat genom att begränsa tillgången till preventivmedel och abort.

Utöver att vända befolkningsökningen till en minskning måste vi naturligtvis också ta tag i de tre övriga faktorerna i Kaya-identiteten. BNP per capita måste minskas och eftersom de fattiga i världen inte kan minska sin konsumtion särskilt mycket utan att riskera sin egen överlevnad är det framför allt de rikas konsumtion som måste minska – en radikal utjämning av ekonomiska klyftor är av nöden tvungen. Energiförbrukningen per BNP-enhet jobbas det redan med och framför allt jobbas det med tekniska lösningar för att minska utsläppen per energienhet – också sådant måste fortsätta.

Viktigt att nämna i sammanhanget är att snabb befolkningsökning inte bara leder till miljöproblem utan till många andra problem också. När vi nås av nyheter om svält, krig eller extremt hög utvandring från länder och territorier som Niger, Somalia, Afghanistan, Gaza eller Guatemala, har man ofta glömt att en sak alla dessa har gemensamt är en extremt snabb befolkningsökning, vilket är en viktig underliggande orsak till deras problem. Solidariteten med de människor som drabbas i dessa delar av världen är ännu en orsak till att ta befolkningsproblematiken på allvar.

Radar

Batteri utan konfliktmineral snart på marknaden

Natriumjonbatterierna är tänkta för energilagring vid exempelvis vindkraftverk.

Svenska Northvolt har skapat ett batteri som varken innehåller konfliktmetaller som kobolt eller bristämnen som nickel. Nästa år kommer det att finnas till försäljning.

Elektrifieringen kräver snabbt ökande utvinning av ämnen som är eller riskerar att bli bristämnen, däribland litium och nickel, samt så kallade konfliktmetaller som kobolt. Kobolt kallas ibland ”blodsmineral”, eftersom brytningen är förenad med livsfarliga arbetsförhållanden. 

Det finns med andra ord flera skäl att söka andra ämnen för världens batteribehov. En svårighet är att lagra tillräckligt mycket energi i batteriet. 

Nu har svenska Northvolt skapat battericeller utan konfliktmineral med ett energiinnehåll på 160 wattimmar per kilo, vilket är en bit i från dagens litiumjonbatterier som ligger på över 200 wattimmar per kilo – men samtidigt nästan dubbelt så högt som tidigare lösningar, uppger Northvolt i Dagens nyheter

– De här batterierna är tänkta för energilagring, som till exempel är ett sätt att göra vindkraftverk och solceller till ännu mer attraktiva energikällor. Våra celler blir billigare och klarar mer hetta – det är bra för marknader som Indien, Mellanöstern och Afrika, säger Anders Thor, global kommunikationschef på Northvolt till tidningen.

I de nya batterierna har litium, nickel, mangan och kobolt ersatts med ett salt som kallas preussiskt vitt och består av järn, kväve, natrium och kol – vanliga grundämnen vars brytning inte är begränsade till ett fåtal platser på jorden, som är fallet med litium.

De första natriumjonbatterierna kommer att nå kunder under nästa år.

Någon lösning för bilbatterier har Northvolt dock inte i dag.

– Vi kommer att fortsätta forska kring ett natriumbatteri även för fordon, men det ligger ett antal år framåt, säger Anders Thor till DN.