Radar

Första steget mot obligatorisk språkförskola

Nu tillsätts en utredning om obligatorisk språkförskola.

Barn till nyanlända eller i familjer där svenska inte pratas hemma ska få rätt att gå i språkförskola. En utredning tillsätts nu för att göra det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda språkförskola.

På regeringssammanträdet i torsdag klubbades direktiven för utredningen, som är en av punkterna i 73-punktsprogrammet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Även om de flesta tre- till femåringar redan går i förskola, finns det en hel del barn, särskilt i utsatta områden, som inte gör det.

– Det gör att barnen blir kvar hemma och inte lär sig svenska, men det handlar också om att mammorna blir hemma, utan möjlighet att lära sig svenska och att delta i arbetsrelaterade aktiviteter, säger Liberalernas ledare Nyamko Sabuni.

Möjligt enligt lagen?

Språket som är en nyckel till bättre integration är en hjärtefråga för L, som helst vill att det ska vara obligatoriskt för alla nyanlända barn att gå i språkförskola. Men frågan är om det är möjligt att införa obligatorisk förskola, som enbart gäller en så begränsad grupp.

– Det är en av frågorna som utredaren ska titta närmare på, en annan är hur man ska göra det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda språkförskola.
Kan vi inte göra det obligatoriskt för barnen, så måste vi ändå göra det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda språkförskolan, säger Nyamko Sabuni.

De allra minsta

Språkförskolan riktar sig till barn till nyanlända och barn i familjer där svenska inte är familjespråket. De ska erbjudas minst 15 timmar språkförskola när de är mellan tre och fem år.

Utredaren ska också föreslå olika metoder för hur kommunerna kan få fler barn att gå i förskola. Redan i dag finns det exempel på kommuner som har lyckats bra med uppsökande verksamhet. En annan idé som förs fram i debatten är att koppla krav på språkinlärning till ersättningssystemen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV