Zoom

De vill stärka Sveriges aktiva byar

 Erfarenhetsutbyte i Bottna.

Aktiva byar är ett projekt för att samla den kunskap som finns i byar runtom i Sverige och göra det enkelt för människor på olika platser att utbyta erfarenheter med varandra. Artikeln är den första i en miniserie där vi lyfter några av de initiativ som blivit nominerade till Landsbygdsnätverkets Ullbaggepris.

– Det finns massor av byar runtom i landet där man driver saker tillsammans, problemet är att det inte har funnits så många mötesplatser där man kan lära sig av varandra, vare sig fysiskt eller digitalt, berättar Maria Richter Simsek som är projektledare för Aktiva byar.

Erfarenhetsutbyte och hemsida

Det hela började med en möteshelg i februari 2017 som sedan ledde till en förstudie, finansierad genom Leader Linné Småland. Inom projektet har man jobbat med att kartlägga alla aktiva byar i Sverige.

Maria Richter Simsek säger att de har fått in ungefär 200 tips på byar som de sedan har gallrat bland och sammanställt en karta som innefattar någonstans mellan 100 och 150 byar.

Kartan finns på deras prototyphemsida aktivabyar.se där man även kan läsa om olika projekt som pågår i byarna.

Ett exempel är Skattungbyn i Dalarna, där det förutom en folkhögskola även finns bilpool, bytesbutik, aktivitetshus och mycket mer. Byarna finns i hela Sverige, från norr till söder, men med en viss överrepresentation i de södra regionerna, vilket Maria Richter Simsek tror har att göra med att de som drivit projektet själva bor i södra delen av Sverige. Viktor Zaunders från Röstånga och Marcus Nordgren från Bottna och Maria är själv ifrån Berg i Småland.

Maria Richter Simsek är projektledare för Aktiva byar
Maria Richter Simsek är projektledare för Aktiva byar. Foto: Thord Nilsson/TT och Landsbygdsnätverket

Förutom hemsidan har de även anordnat träffar med erfarenhetsutbyte utifrån olika teman, till exempel engagemang, bostäder, kultur och hållbar utveckling. Dessutom har de spelat in poddar och filmer där personer som är aktiva i de olika byarna får berätta om hur saker har skapats just på deras plats. 

– Fokus i vårt försök att dela erfarenheter om olika utveckling tillsammans har legat på ”hur” snarare än ”vad” och att höra det berättas av dem som genomfört, inte en expert. Det är så lätt att man går på en föreläsning och blir inspirerad men så vet man inte hur man ska genomföra det. Därför har vi försökt ta reda på vad som har funkat och vad som inte har funkat, säger Maria Richter Simsek.

Skapa engagemang

Engagemang är en fråga som många byar brottas med – hur får vi unga att engagera sig? Hur skapar vi strukturer så att många kan engagera sig lite grann istället för att några stycken drar hela lasset och bränner ut sig?

Ett sätt att skapa engagemang som Maria Richter Simsek lyfter är att ha möten där man försöker involvera alla i byn, till exempel byalagsmöten eller sockenstämmor.

– I de byar där man gör enkäter och ställer frågor till alla invånare om deras behov kan vi också se att engagemanget ökar. Men det är ingenting som man bara behöver göra en gång utan något som man måste arbeta med successivt.

Samarbeten

Ett mönster som de har kunnat se är att många av de aktiva byarna ligger i vad de själva beskriver som periferin, långt från kommunens eller länets centrum.

Men man har också sett att många byar är väldigt bra på att samarbeta, inte bara inom byn utan också med offentliga institutioner. 

– Om man skapar en plattform för lärande, till exempel en folkhögskola, har vi märkt att det finns större möjligheter att folk vill flytta dit och stanna istället för att bara komma på besök, säger Maria Richter Simsek.

Om du fick önska dig något från staten eller från kommunerna till byarna runtom i landet vad skulle det vara?


Lyssna på vad byborna själva säger, de vet bäst. Kommunerna gör i många fall ett bra jobb, men det är ofta brist på resurser och samma personer som måste jobba med en rad olika frågor, säger Maria Richter Simsek.

Leaderprojektet tog slut i år och därför är det ovisst vad som ska hända med Aktiva byar i framtiden. Men Maria Richter Simsek hoppas att de ska få fortsatt finansiering så att de kan driva projektet vidare och lyfta engagemanget i fler aktiva byar runtom i landet.

Om Ullbaggepriset:

Mellan 2009 och 2013 delade Landsbygdsnätverket årligen ut Ullbaggar till de bästa landsbygdssatsningarna inom olika kategorier med koppling till landsbygdsprogrammet. Under programperioden 2014–2020 blir det istället två landsbygdsgalor där Ullbaggar delas ut. Den första var i november 2017 och den andra kommer att arrangeras den 12–14 november i Åre.

Om Landsbygdsnätverket:

Landsbygdsnätverket är en del av landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling. Dessa ligger under Jordbruksverket och finansieras av de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Alla länder som är medlemmar i EU och har ett landsbygdsprogram ska ha ett landsbygdsnätverk. Syftet är att skapa samverkan och en hållbar utveckling på landsbygden och i kustsamhällen runt om i Sverige.