Radar

Bris startar stödlinje för vuxna på arabiska

Vuxna som oroar sig för barn som mår dåligt eller far illa kan vända sig till Bris.

Till Bris särskilda linje för vuxna kan den som oroar sig för barn som mår dåligt eller far illa vända sig. Men för arabisktalande föräldrar och vuxna som sökt stöd har språket hittills varit ett hinder.

Behovet av en linje på arabiska, dit vuxna som har frågor som rör barn kan vända sig, bedöms vara stort.

– Vi har sett en ökad efterfrågan och behov av att få hjälp på fler språk och vi är väldigt glada att kunna erbjuda det. I ett första steg startar vi en vuxentelefon på arabiska, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Barnens rätt i samhället (Bris).

Språket har hittills varit ett hinder för arabisktalande vuxna, enligt Magnus Jägerskog.

– Barn lär sig svenska relativt snabbt och kan få stöd på svenska, men bland vuxna kan det ta längre tid.

Precis som inom alla Bris stödfunktioner ges professionellt stöd av utbildade kuratorer.

– Det vi tror kan vara viktigt just i den här gruppen är frågor kring hur olika myndigheter fungerar, sådant man kanske inte har koll på om man är ny i landet. Där kan vi vägleda dem.

Bris får ofta in samtal från vuxna som är oroliga för barn som mår dåligt. Det kan exempelvis handla om situationer där det finns en oro för att ett barn utsätts för våld. Genom att ringa till stödlinjen kan vuxna få hjälp med att göra en orosanmälan.

– Vi vet hur viktigt det är att stötta nätverket runt barnet och vilken skillnad det gör för barn att vuxna kan nå oss via stödtelefonen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV