Radar

Viktig sjö allt mer förorenad

Sjön Kaptai bildades 1960.

Bangladeshs största konstgjorda sjö Kaptai har en avgörande betydelse för mängder av människor som bor i dess närhet. Men nu är sjön på väg att förstöras av sediment och kraftiga föroreningar.

Kaptai ser ut att gå en dyster framtid till mötes då sjön hela tiden utsätts för nya föroreningar och avfallsrester.

Den 688 kvadratkilometer stora sjön bildades 1960 då ett vattenkraftverk byggdes vid floden Karnafuli. Sedan dess har sjön fått en avgörande betydelse för en stor del av lokalbefolkningen som är beroende av den för sina inkomster genom bland annat turism, fiske och transporter.

Föroreningar från jordbruk, båtar och människor

Men enligt miljöexperter har vattenkvaliteten med tiden blivit allt sämre, bland annat på grund av föroreningar från omkringliggande jordbruk.

Kaptai binder samman sex olika distrikt i Bangladesh och varje dag används vattenvägarna av tusentals personer. Men båtarna släpper också ut stora föroreningar och dessutom dumpas mycket avfall i sjön från de befolkningar som bor i dess närhet.

Ingen vet med säkerhet hur mycket sopor som dagligen hamnar i sjön, och lokala myndighetsföreträdare kan inte svara på huruvida det genomförts några satsningar för att sanera sjön.

Dock har ingen muddring genomförts under Kaptais 59-åriga historia, berättar Mahbub-ul Islam, som företräder landets myndighet med ansvar för inlandssjöfart.

"Muddring ingen lösning"

Det är inte bara lokalbefolkningen som drabbas av miljöproblemen, utan även elproduktionen har minskat. Enligt en företrädare för vattenkraftverket har elproduktionen mer än halverats.

Vissa menar att en del av problemen skulle kunna hanteras genom att sjön muddras, men det är en del miljöaktivister skeptiska till.

MA Matin, som är ordförande för miljöorganisationen Poribesh Andolon, menar att en muddring inte är någon permanent lösning – utan att det krävs andra mer långsiktiga lösningar för att komma tillrätta med miljöproblemen.

Den lokala journalisten Sunil Kanti Dey har bott i närheten av Kaptai ända sedan sjön bildades. Han säger att det är uppenbart att den är i allt sämre skick.

– Att se till att sjön återfår sin forna storhet kommer att bli mycket svårt, om inte omöjligt. Men om vi inte agerar nu kommer det snart att vara försent, understryker han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV