Radar

Mäktiga aktörer lovar att investera hållbart

Bank of America har tillsammans med 29 andra finansiella aktörer förbundit sig att göra hållbara investeringar inom det globala nätverket GISD.

Några av världens mäktigaste finansiärer förbinder sig att investera i projekt som ska leda till en hållbar värld. Nätverket presenteras av FN och har en svensk förebild.

De två kommande åren ska 30 av världens stora finansiella aktörer göra investeringar som leder till en hållbar värld, i linje med målen för FN:s Agenda 2030. Nätverket kallas för GISD (Global investors for sustainable development) och har förhandlats fram av FN:s generalsekreterare António Guterres.

Bland de 30 finansiärerna, som är utspridda över hela världen, finns bland andra Bank of America, Santander, UBS och Allianz. Dessutom ingår den svenska finansieringsgruppen SISD (Swedish investors for sustainable development), som startades på initiativ av Sida för drygt två år sedan – och som har varit en förebild när António Guterres har lagt upp riktlinjerna för GISD.

– Det gör mig lite stolt att vi har kunnat vara en förebild för det globala nätverket, som vi nu också är en del av, säger Sidas generalsekreterare Carin Jämtin till TT.

Gott om pengar

Enligt en tidigare FN-rapport krävs det globala investeringar på cirka 3 biljoner USD för att nå målen i Agenda 2030.

– Det kan låta mycket. Men då ska man veta att det finns närmare 200 biljoner dollar i privat kapital i världen, som ska investeras på olika sätt. Det man vill är att en liten andel av det kapitalet ska investeras kommersiellt för att bidra till fattigdomsbekämpning och en hållbar värld, säger Carin Jämtin.

Öppet avtal

TT: Det finns inget juridiskt bindande i det här åtagandet. Hur kan man vara säker på att investeringarna verkligen blir hållbara?

– Det stämmer att det är ett öppet åtagande, men samtidigt är det moraliskt väldigt bindande. Och det finns en stor efterfrågan bland oss konsumenter på hållbara pensionsfonder och försäkringar, som gör att vi kommer att följa upp vad som händer, till exempel från Sidas håll. Dessutom ser allt fler företag som investerar på lång sikt att de inte kan investera klimatovänligt, för då riskerar deras investeringar att bli olönsamma, säger Carin Jämtin.

Agenda 2030

Agenda 2030 antogs av alla FN:s medlemsländer i september 2015. Överenskommelsen innehåller 17 huvudmål, som ska vara uppnådda senast år 2030:

1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. God hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet för alla
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap

Källa: FN

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV