Radar

Färre kor och får – fler grisar och höns

Grisar och fjäderfän har blivit fler i Sverige medan nötkreaturen och fåren har blivit färre.

Färre nötkreatur och får – men fler grisar och fjäderfän. Så var utvecklingen vad gäller lantbrukets djur i Sverige mellan juni i fjol och juni i år.

Nötkreaturen minskade med cirka 3 procent, vilket enligt Jordbruksverket innebär omkring 40 000 djur. Främst minskar mjölkkorna och kalvarna medan antalet kvigor, tjurar och stutar i stort sett är oförändrat.

Fåren blev i sin tur ungefär 38 000 färre – vilket är en minskning med nära 7 procent. Störst är minskningen för lamm, men även tackor och baggar har blivit färre.

Däremot blev grisarna fler och ökade med uppskattningsvis nära 5 procent, till knappt 1,5 miljoner.

Även fjäderfän uppvisar en ökning, enligt verkets uppskattningar. Antalet höns och kycklingar, för slakt och äggproduktion, anses ha stigit med nästan 10 procent under perioden.