Radar

Biologisk mångfald ger större skördar

Studien tittade bland annat på  kaffeplantager i Indien.

Ett varierat landskap med biologisk mångfald och många insektsarter ger större skördar. Det visar en stor internationell studie som undersökt olika jordbruk runtom i världen.

Under de senaste två decennierna har cirka 20 procent av jordens odlade ytor blivit mindre produktiva. Det beror på att vi inte gjort tillräckligt för att skydda naturens biologiska mångfald, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). 

Ny forskning visar nu att jordbruksfält med större biologisk mångfald skyddas bättre från skadliga insekter, främjar pollinering och ger högre avkastning.

Stabilare jordbruksproduktion

I forskningen jämfördes data från cirka 1 500 jordbruksfält runt om i världen: sädesfält på de amerikanska slätterna, rapsfält i södra Sverige, kaffeplantager i Indien, mangoplanteringar i Sydafrika och spannmålsprodukter i Alperna. 

– Vår studie visar att biologisk mångfald är avgörande för att få de viktiga ekosystemtjänsterna och för att upprätthålla en hög och stabil jordbruksproduktion, säger Mattias Jonsson, forskare vid institutionen för ekologi på SLU och en av författarna bakom studien i ett pressmeddelande.

– Till exempel kan en jordbrukare bli mindre beroende av kemiska bekämpningsmedel för att bli av med skadliga insekter om den naturliga biologiska bekämpningen ökar genom större biologisk mångfald inom jordbruket, fortsätter han.

Varierade landskap mer motståndskraftiga

Forskarna rekommenderar att skydda miljöer som bidrar till biologisk mångfald och att diversifiera grödor och landskap så mycket som möjligt.

– I framtiden, när extrema klimathändelser kan bli allt vanligare är varierade landskap med stor biologisk mångfald mer motståndskraftiga mot miljöstörningar. Genom varierade landskap kan vi skydda den biologiska mångfalden samtidigt som vi kan producera mat till en växande världsbefolkning, säger Riccardo Bommarco, professor vid institutionen för ekologi på SLU och en annan av författarna bakom studien.