Radar

Socialdemokrater vill skriva av lån för lärare på landsbygden

Det är svårt att rekrytera lärare till landsbygden.

I en motion till riksdagen föreslår fem socialdemokratiska riksdagsledamöter från Östergötland att lärare i lands- och glesbygdsskolor ska få sina studielån avskrivna. Förslaget är tänkt att locka fler lärare till landsbygden och därmed höja kompetensen på skolor i glesbygd.

Motionärerna motiverar sitt förslag med de stora svårigheterna i att rekrytera lärare till lands- och glesbygden i dag.

I landsbygdskommuner är i snitt endast 63 procent av lärarna behöriga i minst ett ämne och har lärarlegitimation, skriver de. Och i Östergötland ligger sex av 13 kommuner under rikssnittet för andel behöriga lärare i grundskolan.

”En åtgärd som skulle kunna öka attraktiviteten är möjlighet att få sina studielån betalda av arbetsgivaren, i utbyte mot ett åtagande att man ska arbeta som lärare på en lands- eller glesbygdsskola under ett antal år”, skriver de i motionen.

Att få sina studielån avskrivna skulle kunna bidra till att färre skolor behöver stänga på grund av kompetensbrist, menar de. Det skulle också kunna bidra till att fler lärare stannar kvar på lands- och glesbygdsskolor även efter den överenskomna tiden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV