Radar

Ökad risk för harpest hos människor

Det är främst smågnagare som drabbas av harpest - men även människor kan råka illa ut.

Risken för harpest ökar i takt med klimatförändringarna. Redan små förändringar i klimatet kan kraftigt öka risken för harpest hos människor, visar forskning från Stockholms universitet.

Genom en ny metod har forskarna sett att sjukdomen i framtiden kan bli vanligare hos människor på nordliga breddgrader. 

Harpest är en sjukdom som främst drabbar smågnagare men som också smittar människor. Studien visar att relativt små förändringar i klimat och vattenförhållanden kraftigt kan öka förekomsten av harpest hos människor. Resultaten stämmer överens med de ökade antal anmälda fall av harpest hos människor som rapporteras i Sverige.

– Harpest är dödligt för gnagare och ger allvarlig sjukdom hos människor, säger Gia Destouni, forskare vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

När årsmedeltemperaturen stiger på nordliga breddgrader ändras också levnadsförhållanden för de insekter som kan vara smittbärare för olika sjukdomar. I de stora skogsområdena i Sverige, Finland, Ryssland och Alaska är bett av smittade myggor en vanlig spridningsväg för just harpest.

– Nordliga samhällen och ekosystem är särskilt utsatta för klimatförändringar, som är större här än det globala genomsnittet, säger Gia Destouni.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV