Radar

Kritiserat skogsförslag – ett ”dråpslag”

Skogsstyrelsen föreslår att myndigheten inte längre ska registrera höga naturvärlden, så kallade nyckelbiotoper, när skogsägare anmäler att de tänker avverka skog.

Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper när skogsägare anmäler att de tänker avverka skog. Förslaget kritiseras hårt av Naturskyddsföreningen, men välkomnas av LRF.

Nyckelbiotoper är skogsområden som anses ha extra stor betydelse för skogens djur och växter. I dag registrerar Skogsstyrelsen nyckelbiotoper när skogsägare anmäler att de vill avverka. Det arbetet bör nu upphöra, enligt ett förslag som skickats ut på remiss.

Myndigheten motiverar förslaget bland annat med att begreppet nyckelbiotop har fått en annan innebörd än vad som var tänkt från början. Ett annat problem är att aktörer som miljöcertifierar skog, till exempel organisationen FSC, utgår från nyckelbiotoperna. Skogsstyrelsen har därmed ofrivilligt blivit en garant för certifierade aktörers åtaganden om att undanta områden med höga naturvärden från skogsbruk, heter det i pressmeddelandet.

”Ett dråpslag”

– Att sluta med det här arbetet är ett dråpslag mot det fina naturvårdsarbete som myndigheten har byggt upp och genomfört under decennier. Sedan får det självklart stora konsekvenser för certifieringen, eftersom nyckelbiotoperna är så kopplade till FSC, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Hon anser också att Skogsstyrelsen i sitt pressmeddelande föregriper remisshanteringen. I remissunderlaget finns slutsatser som pekar åt ett helt annat hål och lyfter vikten av att få ett bra kunskapsunderlag om skogar med stora naturvärden, påpekar hon.

– Det är väldigt upprörande att myndigheten genom att lyfta vissa valda delar av remissunderlaget tar så tydlig ställning långt innan styrelsen har fått remissinstansernas synpunkter för beslut. På så sätt kortsluts styrelsens arbete, säger Sandahl.

Välkomnas av LRF

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) välkomnar däremot förslaget från Skogsstyrelsen. ”Detta är ett mycket positivt besked för Sveriges skogsägare och en fråga som LRF Skogsägarna och skogsägarrörelsen jobbat för länge”, skriver LRF i ett pressmeddelande. Enligt LRF riskerar registreringen av nyckelbiotoper att skada både skogsägares planering och ekonomi.

Myndighetens styrelse ska fatta beslut under hösten. Men om styrelsen beslutar enligt förslaget kommer det inte att träda i kraft förrän nya arbetssätt finns på plats, enligt pressmeddelandet.

Nyckelbiotoper

En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad.

De nyckelbiotoper som registrerats hos Skogsstyrelsen har inget juridiskt skydd, men om skogsmarken certifieras enlig FSC får inte nyckelbiotoper avverkas.

SC betyder Forest Stewardship Council och är en märkning som ställer krav på skogsbruket från ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Regeringen fattade 2018 beslut om ett uppdrag till Skogsstyrelsen om en ny landsomfattande inventering av nyckelbiotoper i skogen. Men pengarna till inventeringen försvann i och med att riksdagen antog M-KD-budgeten. I januariöverenskommelsen mellan regeringen, Liberalerna och Centern avsattes inte heller några nya medel.

Källa: Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV