Radar

Kritiserat skogsförslag – ett ”dråpslag”

Skogsstyrelsen föreslår att myndigheten inte längre ska registrera höga naturvärlden, så kallade nyckelbiotoper, när skogsägare anmäler att de tänker avverka skog.

Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper när skogsägare anmäler att de tänker avverka skog. Förslaget kritiseras hårt av Naturskyddsföreningen, men välkomnas av LRF.

Nyckelbiotoper är skogsområden som anses ha extra stor betydelse för skogens djur och växter. I dag registrerar Skogsstyrelsen nyckelbiotoper när skogsägare anmäler att de vill avverka. Det arbetet bör nu upphöra, enligt ett förslag som skickats ut på remiss.

Myndigheten motiverar förslaget bland annat med att begreppet nyckelbiotop har fått en annan innebörd än vad som var tänkt från början. Ett annat problem är att aktörer som miljöcertifierar skog, till exempel organisationen FSC, utgår från nyckelbiotoperna. Skogsstyrelsen har därmed ofrivilligt blivit en garant för certifierade aktörers åtaganden om att undanta områden med höga naturvärden från skogsbruk, heter det i pressmeddelandet.

”Ett dråpslag”

– Att sluta med det här arbetet är ett dråpslag mot det fina naturvårdsarbete som myndigheten har byggt upp och genomfört under decennier. Sedan får det självklart stora konsekvenser för certifieringen, eftersom nyckelbiotoperna är så kopplade till FSC, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Hon anser också att Skogsstyrelsen i sitt pressmeddelande föregriper remisshanteringen. I remissunderlaget finns slutsatser som pekar åt ett helt annat hål och lyfter vikten av att få ett bra kunskapsunderlag om skogar med stora naturvärden, påpekar hon.

– Det är väldigt upprörande att myndigheten genom att lyfta vissa valda delar av remissunderlaget tar så tydlig ställning långt innan styrelsen har fått remissinstansernas synpunkter för beslut. På så sätt kortsluts styrelsens arbete, säger Sandahl.

Välkomnas av LRF

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) välkomnar däremot förslaget från Skogsstyrelsen. ”Detta är ett mycket positivt besked för Sveriges skogsägare och en fråga som LRF Skogsägarna och skogsägarrörelsen jobbat för länge”, skriver LRF i ett pressmeddelande. Enligt LRF riskerar registreringen av nyckelbiotoper att skada både skogsägares planering och ekonomi.

Myndighetens styrelse ska fatta beslut under hösten. Men om styrelsen beslutar enligt förslaget kommer det inte att träda i kraft förrän nya arbetssätt finns på plats, enligt pressmeddelandet.

Nyckelbiotoper

En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad.

De nyckelbiotoper som registrerats hos Skogsstyrelsen har inget juridiskt skydd, men om skogsmarken certifieras enlig FSC får inte nyckelbiotoper avverkas.

SC betyder Forest Stewardship Council och är en märkning som ställer krav på skogsbruket från ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Regeringen fattade 2018 beslut om ett uppdrag till Skogsstyrelsen om en ny landsomfattande inventering av nyckelbiotoper i skogen. Men pengarna till inventeringen försvann i och med att riksdagen antog M-KD-budgeten. I januariöverenskommelsen mellan regeringen, Liberalerna och Centern avsattes inte heller några nya medel.

Källa: Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.