Radar

Oljeförorening  i Danmark värre än väntat

Himmark Strand vid Nordborg i södra Danmark, som förorenades kraftigt av dumpandet av avfall vid platsen i mitten av 1900-talet.

Dumpning av avfall vid en strand i Danmark har visat sig ha fått långt värre konsekvenser än man tidigare trott.

Spår efter totalt 300 ton av olika former av oljeföroreningar har hittats längs med Himmark Strand i södra Danmark när platsen nu undersökts ordentligt.

Undersökningen inleddes efter det att stickprover i september visade på stora mängder av det cancerframkallande ämnet vinylklorid. Efter fyndet har badförbud införts vid stranden och myndigheterna avråder från fiske i området.

Det var företaget Danfoss som, med myndigheternas tillåtelse, under 1950- och 60-talet dumpade stora mängder avfall vid platsen. Det bestod bland annat av klorerade lösningsmedel och olika oljeämnen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV