Radar

Ministern: Möte om Kallak inte aktuellt

Gruvkonflikten i Kallak utanför Jokkmokk sträcker sig flera år tillbaka, och har kantats av demonstrationer, protester och blockader för provborrningar till gruvan.

Processen för att pröva tillståndet för en gruva i Kallak tar alldeles för lång tid, anser bolaget Beowulf Mining, som nu kräver en träff med näringsministern. Men ett möte av sådant slag är inte aktuellt, säger Ibrahim Baylan (S).

För sex år sedan ansökte gruvbolaget Beowulf Mining om bearbetningskoncession för att få bryta järnmalm i Kallak utanför Jokkmokk. Länsstyrelsen sade nej till planerna men Bergsstaten ansåg att tillstånd skulle ges, varför beslutet har överlåtits till regeringen. Där har det legat sedan sommaren 2017.

Moderaten Mattias Karlsson anmälde i veckan regeringen till riksdagens konstitutionsutskott (KU) för vad han anser är en saktfärdig hantering av ärendet.

– Ärendet verkar så klart, därför är det extra märkligt att regeringen inte kan komma fram till ett beslut, sade han till TT.

Möte med ministern

I en intervju med SVT berättar Beowulfs vd Kurt Budge att de i ett brev till näringsminister Ibrahim Baylan (S) nu kräver ett möte om processen, som de anser pågått alldeles för länge.

– Vi har i det här fallet ingen transparens i processen och ingen uppfattning om när man kommer att fatta beslut om vår ansökan, säger han till SVT.

Ibrahim Baylan säger i en skriftlig kommentar till TT att det inte planeras något möte med bolaget i dagsläget, och hänvisar till att statssekreteraren mötte representanter från bolaget i somras.

Beslutet kring bearbetningskoncessionen innehåller komplexa frågeställningar och omfattande underlag som påverkar handläggningstiden, säger Baylan.

”När regeringen beslutar i ett regeringsärende är det slutprodukten av en lång och noggrann förberedelseprocess inom Regeringskansliet.”

Gruvkonflikten i Kallak utanför Jokkmokk sträcker sig flera år tillbaka, och har kantats av demonstrationer, protester och blockader för provborrningar till gruvan. Samebyarna Sirges och Jåhkågasska har från början motsatt sig gruvplanerna.

Partsinlaga

Jenny Wik Karlsson, ombud för Sirges sameby och förbundsjurist vid Svenska Samernas Riksförbund, säger sig förstå att den komplicerade frågan drar ut på tiden, och hänvisar bland annat till att ansökan om bearbetningskoncession har behövts kompletteras under tiden.

– Hade det funnits fullgott underlag för ansökan kanske vi inte hade haft den här långa handläggningstiden, säger hon.

Om Beowulf framöver skulle ha ett möte med ministern måste däremot också samebyarna få chansen att göra sin sak hörd, framhåller Jenny Wik Karlsson.

– Beowulfs begäran är en partsinlaga. Då måste också den andra parten få samma möjlighet.

Fakta: Bearbetningskoncession

Att beviljas bearbetningskoncession är en del i processen för att få inleda gruvdrift i Sverige.

Bearbetningskoncession föregås av undersökningstillstånd, som ger ensamrätt att kartlägga berggrundens egenskaper. Finner bolaget i den processen mineralfyndigheter som är värda att utvinna kan man ansöka om bearbetningskoncession, som innebär att man ges tillstånd att bedriva gruvdrift. Om bergmästaren och länsstyrelsen inte är överens hamnar beslutet hos regeringen.

Efter beviljat tillstånd måste bolaget innan det börjar utvinna mineraler få miljötillstånd av mark- och miljödomstolen.

Källa: Bergstaten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV