Radar

Vildmarker återskapas i Finland

Gluttsnäppa är en av fåglarna som synts till i Linnunsuo.

Allt fler våtmarker, floder och skogar restaureras i Finland just nu. Med rätt metoder svarar naturen snabbt på de återskapade vildmarkerna med ökad biologisk mångfald och flera arter som ökar i antal, rapporterar Natursidan.

För tio år sedan dog tusentals fiskar i floden Jukajoki efter omfattande utsläpp från en torvproduktion i närheten. I dag är det fullt med liv i Linnunsuo igen. 190 fågelarter har synts till, varav 30 häckar i området. Även däggdjur som älg, utter och järv finns i området. 

”Det har gått från att vara en miljökatastrof till ett bra exempel på rewilding (förvildande) på bara tio år”, skriver Natursidan. 

Projektet är ett samarbete mellan den finska miljöorganisationen Snowchange, som specialiserat sig på att återskapa skadad natur, och stöd från Rewilding Europe Capital, som gjort det möjligt att köpa naturområden.

– Rewilding i Finland har redan resulterat i att tusentals flyttfåglar återvänt och att torvmarker, som är av stor vikt för klimatet, återhämtat sig och snart kommer även öringen att simma i våra återställda floder igen. Med hjälp från Rewilding Europe Capital och andra partners expanderar nu vårt rewilding-arbete snabbt, säger Tero Mustonen ordförande för Snowchange till Natursidan. 

Organisationen planerar att återskapa ytterligare 72 hektar vid Linnunsuo, samt våtmarken Salojenneva i västra Finland och en skog i nordöstra Finland. Man planerar också att jobba med sjön Jukajärvi med närliggande floder.