Radar

Regeringen förstärker assistansersättningen

Socialminister Lena Hallengren (S) föreslår förbättrad assistansersättning.

Regeringen föreslår att samtliga hjälpmoment vid andning och sondmatning ska vara assistansgrundande. Förslaget skickas nu ut på remiss och väntas träda i kraft 1 juli 2020.

”Att återställa rätten till assistans för personer med behov av hjälp med andning och sondmatning är ett viktigt steg för att skapa en tryggare LSS-lagstiftning. Det gläder mig att vi nu kan skicka ut de här förslagen på remiss”, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en skriftlig kommentar.

Förslaget innebär att även hjälpåtgärder som ryms inom det normala föräldraansvaret ska kunna ge rätt till assistansersättning och personlig assistans, när det handlar om andning och sondmatning.

Men enligt Maria Persdotter, ordförande för Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU), är det inte klarlagt vad som faktiskt utgör normalt föräldraansvar.

– I januariöverenskommelsen sägs att frågan ska utredas vidare. I nuläget pratar vi om insatser som inte är normalt föräldraansvar, säger hon.

– Det är inte normalt föräldraansvar att sitta vaken vid sidan av sitt mycket funktionsnedsatta barn natt efter natt, år efter år, tills barnet är vuxet. Men det är så situationen ser ut i dag för många föräldrar.

Nya tolkningar

Under 2016 miste ett tiotal barn möjligheten till assistans när Försäkringskassan började tolka domstolsutslag som att andningshjälp inte var ett behov som skulle ge rätt till assistans och statlig assistansersättning. Det skulle i stället ses som hälso- och sjukvårdsåtgärder och sådana ger oftast inte rätt till hjälp i form av assistans.

Regeringens tidigare förslag mötte frågor hos Lagrådet, som ansåg att problem med gränsdragningar om vilka insatser som ska ge rätt till personlig assistans kan bli svårare än i dag. Risken finns att rättssäkerheten minskar och att tillämpningen blir mindre förutsebar, enligt Lagrådet, som ansåg att förslaget vilade på osäker grund.

Komplicerade åtgärder

Det reser också frågor om vad som kan vara så kallad egenvård och patientsäkerhet om ganska komplicerade sjukvårdsåtgärder ska kunna utföras av personliga assistenter utan sjukvårdsutbildning.

Remisstiden för det nya förslaget går ut den 9 december 2019.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Förslaget bygger på januariavtalet mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV