Radar

Mer än hälften av Europas trädarter hotade

En hästkastanj som drabbats av kastanjemalangrepp.

En stor del av Europas trädarter hotas nu av invasiva arter, avskogning, skogsbruk och urbanisering, skriver Lantbrukets Affärstidning ATL.

I en ny rapport har Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) sammanställt en rödlista för Europas trädarter. Totalt finns 454 arter av träd i Europa och av dessa hamnar sammanlagt 42 procent inom kategorierna akut hotad, starkt hotad eller sårbar.

Sett till de endemiska arterna, det vill säga de som bara finns i Europa, så finns 58 procent av totalt 265 arter inom någon av de tre hotklasserna, enligt ATL.

Hästkastanj hör till de träd som klassats som sårbara, detta efter omfattande angrepp av kastanjemalen. Även rönnfamiljen är utsatt. Av de totalt 170 olika rönnarterna klassas tre fjärdedelar som hotade.

De främsta hoten mot träden är invasiva och problematiska arter, som påverkar 38 procent av de hotade trädarterna. Avskogning/skogsbruk samt urbanisering påverkar vardera 20 procent av de hotade trädarterna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV