Radar

L-förslag: Vägavgift ska få fler att välja buss och tåg

Helena Gellerman sitter i riksdagens trafikutskott för L.

Liberalerna vill se vägavgifter för att styra över pendlare och resenärer från bensin- och dieselbilar till kollektivtrafik eller elbilar. Partiet vill också att enbart bilar med nollutsläpp ska belönas i systemet för bonus malus.

Förslagen ingår i Liberalernas satsning på att profilera partiet mer i klimatpolitiken. De ska, sedan partistyrelsen nu har ställt sig bakom dem, upp till debatt på Liberalernas landsmöte i mitten av november.

Ett förslag är att avpassa reseavdragen mer till den kollektivtrafik som finns, eller inte finns.

– Vi tycker att man ska lägga större vikt vid att reseavdraget inte ska vara lika högt om kollektivtrafiken är bra, säger Helena Gellerman, som sitter i riksdagens trafikutskott för L.

Liberalerna vill också att enbart bilar med nollutsläpp, vanligtvis elbilar, ska belönas i systemet med bonus malus. I dag får även hybridbilar bonus.
Partiet lägger, i sin klimatpolitik, mest kraft på att minska utsläppen från fossila drivmedel i transportsektorn. Det är det som är nyckeln om Sverige ska nå målet om 70 procent i minskade utsläpp av växthusgaser 2030, jämfört med 2010, enligt Helena Gellerman.

Ett inslag i L:s nya politik är förslaget om en elektrifieringskommission, vars uppdrag ska vara att styra om den tunga trafiken bort från diesel.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV