Radar

Internationellt avtal ska förbättra luften

Luftföroreningar orsakar stor skada på både miljö och människors hälsa.

I går trädde det reviderade så kallade Göteborgsprotokollet under FN:s Luftvårdskonvention i kraft. Syftet är att förbättra luftkvaliteten och stärka klimatarbetet.

– Den här förändringen kommer att medföra minskningar av en rad skadliga föroreningar så som svaveldioxid, kväveoxider, ammoniak, flyktiga organiska föreningar och fina partiklar och ge positiva effekter på såväl hälsa och miljö som klimat, säger Anna Engleryd, ordförande för konventionen och handläggare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. 

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, dödar luftföroreningar cirka sju miljoner människor världen över varje år, varav cirka 8 000 i Sverige. Barn är särskilt känsliga, visar forskning.

Luftföroreningar orsakar även stor miljöskada och är nära kopplade till klimatförändringar, enligt Naturvårdsverket. ”Att rena luften är därför en viktig förutsättning för en hållbar utveckling och avgörande för att nå flera av de globala hållbarhetsmålen under FN:s agenda 2030”, skriver de. 

I år är det 40 år sedan det internationella miljösamarbetet inom Luftvårdskonventionen undertecknades. Samarbetet omfattar 51 parter från Nordamerika, Europa, Centralasien och Kaukasus och är unik i sitt slag. Sedan år 1979 har man förhandlat fram åtta bindande avtal för att minska utsläppen av olika typer av luftföroreningar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV