Energi · Landets Fria Tidning tipsar

Rädda krypen – med kottar, kadaver och en holk

Ett insektshotell kan ge bättre fruktskörd.

Bostadsbristen bland småkryp blir allt värre och den biologiska mångfalden är i fara. Men vill man hjälpa de hotade arterna att överleva är det enkelt att dra sitt strå till stacken. Öppna insektshotell eller bygg en mulmholk – gärna kryddat med ett gammalt kadaver.

Bin och många andra arter minskar i Sverige och en del riskerar att försvinna helt.

En stor bidragande orsak är människans framfart, där skog och ängar i allt större utsträckning ersatts med hus, asfalt, välskötta trädgårdar, ordnade parker och effektivt jordbruk.

Djuren har svårt att hitta mat och bostad.

– Många privatpersoner hör av sig och frågar vad de kan göra. Det finns många enkla grejer man kan göra själv i sin trädgård, säger Karin Sandberg, biolog vid Länsstyrelsen i Västmanland, som samlat experternas bästa tips för att rädda mångfalden.

Kottar mot skadedjur

Vilka växter man väljer i rabatten kan exempelvis göra stor skillnad för bin, humlor och fjärilar.

En öppen sandyta i trädgården kan bli en oas för bin, fjärilar och trollsländor. Har man tur flyttar det in rovsteklar, som dödar bladlöss och flugor.

Något som växer i popularitet är att öppna insektshotell. Det kan öka mängden frukt och bär – genom ökad pollinering – och minska mängden skadedjur.

– Bin bor i sådant som det är hål i, till exempel borrade vedträn. Där lägger bin sina ägg. Stoppar man in kottar i hotellet kan det flytta in tvestjärtar, nyckelpigor och spindlar som hjälper till att hålla bort oönskade småkryp i trädgården, säger Karin Sandberg.

Med öppen sand i trädgården kan praktbyxbin få någonstans att bo
Med öppen sand i trädgården kan praktbyxbin få någonstans att bo. Foto: Magnus Stenmark

Dött ger skalbaggar liv

Vill man göra en insats för skalbaggarna är det bra att samla död ved.

– Vi är bra på att rensa bort död ved, slänga och bränna. Men det är jättemånga skalbaggar och andra insekter som lever av veden, säger Karin Sandberg.

Den riktigt ambitiösa kan bygga en mulmholk, som efterliknar förhållandena i ett ihåligt träd. Holken fylls med spån, löv och helst även ett dött djur. Hittar man inget i naturen eller råttfällan går det bra att exempelvis använda en kyckling från matbutiken. Det får mulmknäppare och andra ovanliga insekter att stortrivas.

– Med en mulmholk gör man en jätteinsats för några riktigt sällsynta skalbaggar, som också är ganska snygga, säger Karin Sandberg.

TT: Vad är det enklaste och mest effektiva man kan göra?

– Det beror på var man har sin trädgård. Många arter sprider sig inte speciellt långt, så titta runt omkring och gör mer av det. Finns det mycket små dammar ska man göra en damm. Har man sand i marken ska man jobba med sand. Finns lövskog nära ska man lägga ut död lövved. Då gör man störst nytta, säger Karin Sandberg.